Abdullah Cevdet-hayatı-eserleri

Bugünkü Malatya ili yakınlarında bulunan Arapkir’de 1869 yılında doğmuştur. Abdullah Cevdet yüksek bir sanatkar değildi fakat nev’i şahsına münhasır bir şahsiyetti. Askeri Tıbbiyede öğrenci iken yayımladığı manzumeler ve kitaplarla şöhret bulmaya başladı. Göz Hekimi olarak doktor çıktıktan sonra Trablusgarp’a sürgüne gönderildi. Oradan Fransa’ya kaçtı. En meşhur kitabı olan “Kahriyat” adlı şiir kitabını Paris’de yayımladı. Cenevre’de çıkardığı “Osmanlı” gazetesi Abdülhamit’in siyasi teşebbüsü ile kapatıldıktan sonra Viyana’da elçilik doktoru oldu. O vazifeden ayrıldıktan sonra Cenevre’de “İçtihat” mecmuasını ve aynı isimdeki “içtihat” matbaasını kurdu. Ölünceye kadar bu mecmuayı bırakmadı. İsviçre Devleti bu mecmuaya müsaade etmeyince Hahireye götürdü ve orada çıkarmaya başladı. Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra da mecmuayı İstanbul’a getirip burada çıkardı.

Abdullah Cevdet Bey Namık Kemal rolüne çıkan, fakat onun gibi bütün kitleyi çekemeyerek cemaatsiz kalmış bir imam gibi didinen bir şahsiyetti. Sanatının çok fazla sıcaklığı yoktu. Eserleri donuktu. O kadarki Şekspir’in tercümelerine bile rüküdet verdi. O’nun için Süleyman Nafiz’in “Abdullah Cevdet Şekspir’i katletti” sözü hak kazanmıştır. Fakat Abdullah Cevdet bu memlekette kırk yıl, kendi başına laiklik yapmıştır.  Onu tekfir ettiler, aldırmadı; mecmuası satılmadı, o yine yoluna devam etti. En büyük hizmeti bu laikliğindedir Abdullah Cevdet Bey’in.

Abdullah Cevdet Bey’in emeli kadar sanatı da olsaydı kendiside dev edebiyatçılarımızdan olurdu. Manzum eserlerinin en önemlileri “Kahriyat” ve ” Karlı Dağdan Ses”tir. Bunun dışındaki eserleri çok bilinmemektedir.

Şiir kitapları

Mensur kitabı

Düşünce eserleri

Çevirileri

  • Weber’den “Asırların Panoraması”,

  • Gustave Le Bon‘dan “Asrımızın Hususu Felsefiyesi”

  • Hayyam’dan “Rubaiyat”

  • Mevlana’nın Divanından Seçmeler

  • Gustave Le Bon’dan “Dün ve Yarın” (1921),

  • Gustave Le Bon’dan “İlm-i Ruh-i İçtimai” (1924),

  • Gustave Le Bon’dan “Ameli Ruhiyat” (1931)

Yorumunuzu bırakın