Ab-ı Hayat

Tasavvuf edebiyatında kullanılan ve içene ölumsüzluk veren su anlamına gelir. rivayete göre Hızır aleyhisselam ile ilyas peygamberin bu sudan içtikleri söylenir. Sonsuz (Ebedi) hayat veren bu suyu İskender-i Zulkarneyn de içmek istemis, fakat suyun kaynagi olan karanlıkta Hızır’ı kaybettiği için içememiştir.Hızır karada, İlyas ise denizde insanların yardımına koşarlar.Mesnevide anlatılanlara göre yılda bir defa buluşurlar. Bu buluşma gününe Hidrellez adı verilir. Ahmedi İskendername adlı mesnevisinde bu sudan ve kahramanlardan bahseder. Ab-ı Hayat edebiyatta ince söz, tasavvufta hakiki aşk anlaminı taşımaktadır.
Yorumunuzu bırakın