Abdurrahman Şeref


Abdurrahman Şeref

Abdurrahman Şeref Tarih Edebiyatçılarımızdandır.

İstibdat devri tarihçiliğini tek başına Abdurrahman şeref temsil eder. Abdurrahman Şeref tabii, hakiki bir tarihçilik olmazdı. İstediği gibi değil istenildiği gibi yazabilirdi. Suya sabuna dokunmamak için gayet ustalıklı, ezik renksiz bir tarih. O’nun kitapları istibdada uygun düştüğü içindir ki kendisine “vak’a nüvislik” yani “resmi tarih yazıcılığı” ünvanı verildi.

Abdurrahman Şeref İstanbulludur. Tophane muhasebe mümeyyizlerinden Hasan Efendi’nin oğludur. Tahsilini Galatasaray’da yaptı. 1873’de bu mektebi bitirdikten sonra muhtelif okullarda tarih ve coğrafya öğretmenlikleri yaptı. Uzun zamanlar Mektb-i Mülkiye ile, o zaman “Sultani” denen Galatasaray Lisesi müdürlüklerinde bulundu. İlk eseri olan “Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye”yi 1884’de yayımladı. 1890 yılında “Coğrafya-yi Umumi”si, 1893 yılında “Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslamiye”si, 1896’da 2 ciltlik “Tarih-i Devlet-i Osmaniye”si, 1895’de “Zübdet-kısas” adlı eseri yayımlandı. Bu eserler hep okullardaki tedrisatın ürünleriydi.

Gayet namuslu, çalışkan, uysal ve yumuşak ruhlu olan Abdurrahman Şeref, kazandığı geniş sempatiyi eserlerinden kat fazla muallimliği ve derslerindeki takrirleri ile elde etti. Hafiften kekemsi konuşmakla beraber bu hali bile onun takrirlerine ayrı bir tatlılık verirdi.
Kendisi canlı bir tarih gibiydi. Kuvvetli bir hafızası da vardı.

Meşrutiyetin ilanından sonra 1908’de Ayan Meclisine üye oldu. Evkaf ve Maarif nazırlıkları ile 2 defa kabineye girdi.

Meşrutiyetten sonraki 17 yıllık hayatında birçok yazı yazmasına rağmen kitap olarak çıkan tek esri “Tarih Musahabeleri”‘dir.

Abdurrahman Şeref 1923 senesinde Büyük Millet Meclisine İstanbul Milletvekili seçilmişti. İhtiyarlığına ve o zamanki Ankara’nın haline rağmen, sıkıntılı bir Yahudi pansiyonunda oturmaktan çekinmedi. İki sene sonrada hastalanarak İstanbul’da tedavi edilmekte olduğu, Gureba hastanesinde vefat etmiştir.

ESERLERİ:

Coğrafya-i Umumi (2 cilt, 1313: 1. cilt, 3. baskı, 1303, 2. cilt, 1. baskı)

Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Osmaniye,

Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslâmiyye,

Tarih-i Devlet-i Osmaniye,

Tarih-i Asr-ı Hâzır;

Harb-i Hâzırın Menşei.

Yorumunuzu bırakın