Açık ve uzaktan öğretimde okuyanlar normal öğretime yatay geçiş yapabilir mi?

2010-2011 Dönemi itibarı ile belirli bir kontejyan ve oldukça yüksek bir not ortalamısı kıstasları dahilinde Açık öğretim (uzaktan öğretim) den örgün öğretime geçiş gerçekleşecektir. Yine bu uygulama ilk defa bu yıl itibarı ile gerçekleşmektedir.

Buradaki amaç Açık öğretim öğrencilerinin motivasyonunu arttırarak bölümlerine daha bağlı olacak şekilde çalışmalarına teşvik etmektir.

açıküniversite

Yorumunuzu bırakın