Açıklık

Eski anlamı vüzuhtur.  Sözün ve yazının  çözüm gerektirmeyecek  kadar  açık olmasıdır. Kelime  ve kelime gruplarının ,cümlelerin ne eksik ne fazla tam yerinde kullanılması ,sözün veya  yazının kapalı  , belirsiz yada karışık anlam taşımamasıdır.
Yorumunuzu bırakın