Adapte,Adaptasyon

Eski  adıyla tatbik, yeni  adı ile uyarlamadır.Yabancı bir eseri yada adları ,kişi adları ,deyimleri,gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme ,romanın ,hikayenin sahneye yada beyaz perdeye uyarlanmasıdır. Bir  edebi eserin değiştirilmesi başka bir şekle sokulmasıdır.Türk  Edebiyatında  tanzimat  döneminde bu  yola başvurulmuştur.Ahmet Vefik Paşa’nın Molierden yaptığı  adapteler  ünlüdür. Adapteyi yapan kişiye Adaptör  denir.
Yorumunuzu bırakın