Adli Hitabet

Hitabet  türlerindendir.Hukuki hitabet de  denir. Mahkemelerde savcıların iddanemaleri ve avukatların savunmalarıdır.Bunlar yasalara ve kanıtlara  dayanılarak yapılan konuşmalardır. Kesin ifade taşırlar.
Yorumunuzu bırakın