Ağıt

Aşk edebiyatı  şiir türlerindendir. Eski Türk şiirinde Sagu, Divan edebiyatında ise Mersiye adını alır. Halk edebiyatından  ağıt  11  hece ölçüsünde yazılır.Koşma tarzında  kafiyelenir.Dörtlüklerin sayısı belirli  değildir.Yazarı bilinen yada  anonim olan ağıtlar  mevcuttur.Ağıtlar sevilen kişilerin ölümlerinde duyulan üzüntü üzerine ,milli  acılar ve  toplu ölümler üzerine yazılabilir.
Yorumunuzu bırakın