Ahmet Haşim-hayatı-eserleri-kitapları

Hayatı gayet düzgün ve kısadır. Bağdat’ta dünyaya gelmiştir. Dicle ve Kamer şiirleri çocukluk hatıralarının intibalarıdır. Öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde yaptı. Bir dönem İzmir’de bulundu. İstanbul mekteplerinde öğretmenlik yapmıştır. Son dönemlerinde Güzel Sanatlar Akademisi’nde estetik hocalığı yapıyordu. Aynı zamanda büyük devlet şirketlerinden birinin de yönetim kurulu üyesiydi. Harp Akademisinde de ders vermiştir. Ahmet Haşim son yıllarını hasta olduğu için hep yatakta geçirdi. Tedavi için Frankfort’a gitti. Orada yazdığı yazıları “Frankfort Seyahatnamesi” adı ile yayımladı ve 1933’de vefat etti.

Ahmet Haşim, şairliğinin nasıl olduğunu, ilk şiir kitabının önsözünde, dört küçük mısra ile bize anlatıyor. O, hayat ve tabiata bizim baktığımız gözlerle bakmadı, gözler ancak hakikati görür; fakat şair gözü görünmeye görmektir; aşeşade gözlerle tabiatıı olduğu gibi görebiliriz, fakat tabiattaki şiiri göremeyiz. Ahmet Haşim işte bunun için hayat ve tabiattaki varlıkları, hayali bir havuza aksettirdi, gördüğü şeyler işte o akisteki hayallerdir.

Ahmet Halim sembolizm akımından ilerleyen şairlerimizdendir. Mensup olduğu mesleğin ne kadar iyi noktaları varsa onlardan örnekler verdi.

Ahmet Haşim 1909 senesinde kurulan
Fecr-i Âtî topluluğuna dahil oldu. “Edebiyatı ideolojinin değil, estetiğin emrine vermek” ilkesinden hareket eden Fecr-i Âtî topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünûn mecmuasında şiirler yayınladı ve Servet-i Fünûn ile Edebiyat-ı Cedide  topluluğuna yapılan hücumlara eserleriyle katıldı. Fecr-i Atî topluluğu  dağılmasından sonra siyasî ve edebî akımların dışında kalarak şahsına özel bir manzum ve nesir anlayışının tek temsilcisi olarak kalmıştır.

Ahmet Haşim manzumelerinin yanında nesir eserlerde vermiştir.  O sanatının ilk safhasında sadece şairdi. Nesre 1921 senesinde Dergah mecmuasında başladı. Artık Türkçülük ve sade Türkçe cereyanı, edebi kıymeti olan zevkli kalemlerde muzaffer olmuştu. Ahmet Haşim’in nesre geç başlaması, yabancı terkipleri atarak sade Türkçe yazmasına imkan verdiği için hayırlı olmuştur.

Eserleri

Şiirleri, “Göl Saatleri” ve “Piyale” isimli iki kitapta toplanmıştır.

Nesirleri ise; “Gurabahane-i Laklakan” (1928), “Bize Göre” (1928). “Frankfurt Seyahatnamesi” (1933).

Yorumunuzu bırakın