Ahmet Hikmet Müftüoğlu-hayatı-eserleri-kitapları

Hikmet Müftüoğlu 1870 senesinde İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Ailesi dönemim ulema sınıfındadır. Galatasaray Lisesi’ndeki tahsilinden sonra hariciyeye intisap ederek Pire ve Poti Şehbenderlik(Konsolosluk) vekaletlerinde, sonra uzun müddet Budapeşte konsolosluklarında bulundu. Hayatının son devirlerinde Hariciye Vekaleti müsteşarlığını da ifa etmiştir.

Edebiyata genç yaşında girmiştir. Henüz Servet-i Fünun Edebiyatı başlamadan önce küçük hikayeler yayımladığı görüldü. İlk hikayesi “Tevcih-i Vecid” ismi ile “Hazine-i Füsun”da çıktı. Servet-i Fünun’a “Bir Menekşenin Hikayesi” ile dahil oldu. Artık yazılarını hep oraya yazmaya başladı. Asıl şöhreti “Yiğenim” isimdeki monologla başlamıştır. Küçük hikayelerini “Haristan ve Gülütsan” adı ile toplayarak Servet-i Fünun zamanında yayımladı. Mensurelerini de “Çağlayanlar” adı ile bir kitap halinde, 1922 senesinde bastırdı. Matbu eserleri bu iki kitaptan ibarettir. Ayrıca Türkçülük gayesi ile siyasi ve tarihi mahiyette “Gönül Hanım” isminde bir roman hazırlamışsa da bunu kitap halinde çıkaramamıştır.

Ahmet Hikmet Bey yazılarının çoğunu Servet-i Fünun’da yayımlamasına rağmen Servet-i Fünun zümresinden sayılamaz. Bir kere zümrenin en bariz özelliği garpçılık idi, halbuki Ahmet Hikmet Türkçülük yapıyordu. Sonra Servet-i Fünuncular “Sanat için Sanat” ilkesini rehber edinmişlerdi, fakat Ahmet Ahmet Hikmet “Millet için ve Türkçülük için Sanat” prensibini kendisine rehber edindi. Ayrıca Servet-i Fünuncuların üslubu ağırdı. Arapça ve Farsça sözcükleri çokça kullanıyorlardı. Ancak Ahmet Hikmet Bey’in üslubu sade idi. Türkçe kelimeler kullanmaya özen gösteriyordu.

Ahmet Hikmet eserlerde yaşattığı tipler itibari ile de Servet-i Fünunculardan farklı idi. Mesela “Yiğenim” monoluğunda Avrupa’ya tahsile gidip Türklüğünü ve milletini unutarak, dönüşünde bir züppe siması ile görünen bir genç ile alay edilmektedir. Halbuki garpçılığı özümseyen Servet-i Fünuncular bunu ideallerine aykırı buldukları için Mehmet Rauf’un kalemiyle Yeğenim monoluğunu şiddetli suretle hücum etmişlerdi.

Mehmet Emin Bey nasıl aruzu ve yabancı kelimeleri atarak sade Türkçe ile manzumeler yazıyorsa, Ahmet Hikmet de bu işi nesirde yaptı.

Eserleri

 • Çağlayanlar

 • Gönül Hanım

 • Haristan ve Gülistan

 • Leyla yahut Bir Mecnunun İntikamı

 • Bir Tesadüf

 • Kadın Ruhu

 • Beliren Simalar

 • Salon Köşeleri

 • Bir Safha-i Kalb

 • Silinmiş Çehreler

 • Bir Damla Kan

 • Alparslan

Yorumunuzu bırakın