Ahmet Muhip Dranas

Türk şairi ve tiyatro yazarı (1909).

Ahmet Muhip Dranas’ın  hayatı

Sinop’ta dünyaya gelen Ahmet Muhip Dranas Ankara Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra çeşitli işlerde çalıştı. Bir süre hukuk ve edebiyat fakültelerinde okuduysa da tamamlamadı. Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınlan yönetmeni (1938-1942), Çocuk Esirgeme Kurumu yayın müdürü (1946) ve başkanı (1957) oldu. iş Bankası yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Dranas’ın liseyi bitirdiği 1930’lardan başlayarak şiirleri Varlık, Ülkü, Çığır, Yücel, Şadırvan v.b. çeşitli sanat dergilerinde çıktı. Bütün şiirleri Şiirler adı altında bir kitap halinde yayımlandı (1974). Ayrıca, tiyatro türünde de eserler verdi: Gölgeler (1946), O Böyle istemezdi (1948). Gölgeler adlı oyunuyla C.H.P. Piyes Yarışması’nda ikincilik kazandı.

Ahmet Muhip Dranas’ın  sanat  ve kişiliği

Dranas’ın şiiri biçim bakımından kendinden öncekilere benzerse de dil ye imge bakımından onlardan çok farklıdır. Bu kalıplar içinde kalarak Türk şiirine değişik bir anlatım, taze bir ses ve ahenk getiren şair, çağın sorunlarına karşı ilgisizdir. Süsten arınmış söyleyişi, yalın ve sade dili, şiir sezgisi ve şiir kurma gücüyle içindeki duyguları yansıtmağa, güzel günlerin anılarını tazelemeğe, bunlarda bir yaşama sevinci bulmağa çalışır. Dranas’ın insan hakkındaki görüşü karamsardır.

A. Muhip Dranas’ın bütün şiirlerinin özü sevmek, yaşamak ve ölüm kavramlarıdır denebilir. O bu üç temayı «bir büyük şarkı» bütünlüğü içinde ve güzellikler halinde, ama sade bir anlatımla dile getirir.

Yorumunuzu bırakın