Ahmet Rasim-hayatı-eserleri-kitapları

Ahmet Mithat Efendi mektebinden yetişmiş olan Ahmet Rasim; küçük roman, hikaye, makale, tarih, edebi nesir, gazetecilik gibi her sahada yazı yazmıştır. Hiçbir zaman memuriyeti kabul etmediği ve yanlız kalemiyle geçindiği için hayatının her safhasında yazmaya mecburdu. Bu sebepten dolayı da eserlerini sade bir dil ile yazmıştır.

Hayatı hakkında birşey yazılamayacak kadar sade ve düzgündür. Ailesine “Kıbrıslı Menteşeoğlu” denilirdi. babasını küçük yaşlarda kaybetti. Babasının vefatından sonra ailesi onu Darüşşefakaya verdi. Oradan çıktıktan sonra gazeteciliğe başladı. Hayatının son 3 yılında hastalanıp yazamayacak duruma gelinceye kadar durmadan, dinlenmeden tam yarım asır boyunca yazı yazdı. Bu uzun hizmetin haklı bir müfakatı olarak 1927 Büyük Millet Meclisi’nin üçüncü döneminde millet vekili seçildi. Fakat ondan sonra hastalandığı için meclise sadece bir-iki kere gidebildi.

Ahmet Rasim Bey, önce ufak tefek tercümeler yaptıktan, karilerine fenni bilgileri verdikten sonra 1889 senesinden itibaren arka arkaya küçük hikayeler yayımladı.

Ahmet Rasim, sadece hikaye ve tercüme değil, nesir ve manzume de yazmıştır. İstibdat devrinin, hem dil ve edebiyat, hem zaman ve tarih itibari ile kıymetli olan hatırat eserlerini Ahmet Rasim vermiştir.

Ahmet Rasim aynı zamanda bir mizahçıydı. Ancak o sadece güldürmeyi hedef edinmiş bir mizahçı değildi. Onu okurken dudaklarda bir tebessüm çizilir fakat aynı zamanda bir şeylerde öğrenilir. Onun yazıları ile eğlenir, hoşça dakikalar geçirilir.

Başlıca eserleri

Yorumunuzu bırakın