Ahmet Rasim

Yazar, gazeteci ve besteci (1865-1932).

Posta memurlarından Bahaeddin Efendinin oğludur. Mahalle okulundan sonra girdiği Dârüşşafaka Lisesi’ni 1883’te birincilikle bitirdi. Posta-Telgraf İdaresi’nde memur oldu. Memurluğun yanı sıra Fransızca’dan çeviriler yapıyor, bunlar gazetelerde yayımlanıyordu. Önce Tercümanı Hakikat gazetesinde yazarlığa başladı. 1927’de milletvekili oluncaya kadar bütün ömrü gazetecilikle geçti.

TAM BİR HALK YAZARI

Ahmet Rasim gazete yazılarından başka okul kitapları, halk için öğretici, eğitici kitaplar da yazdı. Mizah yazıları, fıkraları ve anılan ile geniş okuyucu topluluklarına seslendi. Ahmet Rasim tam bir halk yazarıdır. Dilinin halk diline uygunluğu, üslûbunun canlılığı ve tatlılığı, hafif mizahı ile her çeşit insanın ilgisini çekmeyi başardı. Fıkralarında insan sevgisine bürünmüş bir şakacılık, yaşanan anıların tadını çıkaran bir hoşgörürlük vardır. Eski İstanbul’un toplumsal yaşayışını, eğlence dünyasını, yerel tiplerini, eski halk sanatlarını ve basın çevrelerini canlandıran yazıları, sayısı yüzü geçen eserlerinin en önemli bölümünü meydana getirir. Ahmet Rasim müziğe de meraklıydı; 70 kadar şarkı bestelemiş, bunlardan 42’si bugüne kalmıştır.

ESERLERİ

Roman :Ülfet.
Anı: Gecelerim, Fuhşu Atik, Muharrir, Şair, Edip, Falaka.
Fıkra-makale: Tarih ve Muharrir, Şehir Mektupları, Eşkali Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu Ya.
Gezi: Romanya Mektupları.
Tarih: Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (4 cilt), İstibdattan Hâkimiyeti Milliyeye.
İnceleme: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi.

Yorumunuzu bırakın