Akış

Bir yazı sanatıdır. Çaprazlama olarakta  kullanılmaktadır.Şekil sanatına  girer. Bir cümlede yada beyitte , bir parçanın başını  sona ,sonunuda  başa almaya  aks ü tedbil , yer değiştiren parçaların ilk anlamını taşımasınada tedvir adı verilir.Tam akis ve eksik akis olarak ikiye  ayrılır.
Yorumunuzu bırakın