Alegori

Alegorinin eski adı temsili istiaredir. Bir düsüncenin, hayalin canlı bir varlık olarak ifade edilmesidir. Soyut bir düşüncenin resimle heykelle gösterilmesi de allegoridir. Örnek olarak: Ölumun veya Azrail’in tırpanlı bir iskelet gibi gösterilmesi, Atlas’ın dünyayı omuzlamasi gibi.Alegori

Karakterlerin sembolik olduğu ve başka karakterlere büründüğü hikayelerdir. Karakterler hayatla ilgilidir  ama baska bir varlğın kimligine büründürülür. Faruk Nafiz’in “At” manzumesi, Tevfik Fikret’in “Devenin Başı” allegorik örneklerdir.
Yorumunuzu bırakın