Alessandro Manzoni

İtalyan yazarı (Milano 1785-ay.y. 1873). Soylu bir ailenin çocuğu olmasına rağmen, ilk gençlik çağlarından itibaren cumhuriyetçi ve jakoben fikirleri benimsedi. Monden bir hayat sürdü. 1804’te Monti ile tanıştı ve ilk şiirlerini yazdı. 1805’te Paris’e yaptığı bir gezi sırasında Fauriel tarafından aydın çevrelere tanıtıldı. 1808’de de Cenevreli bir Protestan olan Henriette Blondel ile evlendi.

1810’da karısı Calvin’ciliği bırakırken o da yeniden Katolik oldu. Bundan sonra da artık edebi ve siyasi hareketlerden uzakta kalarak ailesiyle sessiz ve sakin bir hayat sürmeye başladı. Eserleri, devrinin akımlarını büyük bir sadakatle yansıtan belgeler niteliğindedir.

Bu akımlar arasında, romantizmden Hıristiyanlık inancını belirtmek konusunda ilham aldı ve İnni Sacri’de (Kutsal İlâhiler) [1812-1822] bu inançla Katolik şenliklerini dile getirdi. Hürriyetçilere duyduğu yakınlığı da Marzo 1821’de (mart 1821) [yalnız 1848’de ve bir tek defa yayımlanmıştır] ortaya kondu. İl Cinque Maggio (Beş Mart) [1821] ise özlü ve güçlü bir eserdir.

Bir şaheser sayılan bu süt kitabında Manzoni Napolyon’un ölümünün ona ilham ettiği düşünceleri açıklar. İl Conte di Carmagnola (Carmagnola Kontu) [1816-1819] ve Adelchi (1820-1822) adlarındaki iki tarihi dramında da tam bir romantik yazardır. Zaman ve mekân birliği kuralına uymadığı bu iki eserinde dile getirdiği ateşli yurtseverlik duyguları ve halk yığınlarını en iyi anlatan bir yazar olarak gösterdiği başarı bu iki eserinin halk tarafından çok tutulmasına yolaçtı.

En büyük eseriyse, tarihi romanı İ Promessi Sposi’dir (Nişanlılar) [I. basımı 1825-1827; gözden geçirilmiş ikinci basımı 1840-1842]. Manzoni’nın bu eserinin üslûbu XIX. yy. İtalyan yazarlarının pek çoğu için bir örnek oldu. Yazarın ikinci dereceden bazı eserleri de vardır: tarihi bir araştırma olan Storia della Colonna infame (1840), yaşayan ve konuşulan toscana dilinin İtalya’nın milli dili olması gerektiğini belirttiği Dell’Unita della Lingua e dei Mezzi di Diffonderla (Dil Birliği ve Yayma Araçları Üstüne) [1868] adlı deneme.

Yorumunuzu bırakın