Alessandro Tassoni

İtalyan şairi (Modena 1565-1635). 1597’de kardinal Ascanio Colonna’nın hizmetine girdi; sonra kardinal Maurizio di Savoie (1619-1621), kardinal Ludovisi (1626) ve Modena dükü Francesco I’in (1632) hizmetinde bulundu. Eserlerinde kimi zaman saldırganlığa varan bir tenkit eğilimi vardır; ama bu eğilim, otorite ilkesinin hâlâ hâkim olduğu bir çağda, bazı önyargıları sarsması bakımından önem taşır.

Bu anlayış özellikle Pensieri Diversi (Düşünceler) [1608, sonra 1612-1613 ve 1620] adlı eserinde ortaya çıkar. Considerazioni Sopra le Rime del Petrarca’da (Petrarca’nın Mısraları Üstüne Düşünceler) [1609] Petrarca’cılığı, bazen de şairi yerer.

Kabul etmemesine rağmen, İspanyol etkisine karşı yazılmış siyasi nutukları olan iki Filippiche (1614-1615) herhalde onun eseridir. En ünlü eseri, XVII. yy. başındaki bürleks türünün ilgi çekici bir örneğini veren gülünçlü-destan La Secchia Rapita’dır (Çalınan Kova) [1622].
Yorumunuzu bırakın