Aliterasyon

Bir ahenk meydana getirmek için mısrada veya beyitte aynı seslerin aynı hecelerin çokca kullanılmasıdır. Ses oyunu demek de mümkündür. Tekrarlanan sesler ünsüzlerdir.

Örnek: “Kırk küp kırkı da kulpu kırık küp” cümlesindeki (k) ile (r) seslerinin kulağa çarptığı açıkca anlaşılır. Dede Korkut Hikayelerinde bu anlatıma sıkca rastlanir.Yorumunuzu bırakın