Amoristler

İngiliz Rönasans şairlerinden, özellikle aşk şiirleriyle tanınan bir grubun adı.

Amoristler’in şiirleri, derlemelerde yayımlandı. Bunların ilki ve en önemlisi, ölen iki şairin, Th. Wyatt ve kont Surrey’in şiirlerini bir araya getiren Tottel’s Miscellany’dir (1557). Petrarca hayranı olan bu iki şair, onda buldukları ince ve ihtiraslı aşk dilini ingiliz şiirine getirdiler ve milli şiire sone tarzını soktular. Bununla birlikte, böyle bir şiir ancak bir nesil sonra beğenildi.

The Paradise of Dainty Devises (Güzel Deyişler Cenneti) [1576] ve A Gorgeons Gallery of Gallant İnventions’un (Görkemli Bir Sevdalı Buluşlar Galerisi) [1578] başarıları böyle açıklanabilir. Daha sonra başka “derlemeler yayımladı; A Handfııll of Pleasant Delites (Bir Avuç Tatlı Şey) [1584], The Phoenix Nesi (Anka Yuvası) [1593], The Passionate Pilgrim (Tutkulu Hacı) [1599], England’s Helicon (İngiliz Sanat Dağı) [1600], A Poetical Rhapsody (Ozansı Rapsodi) [1602].
Yorumunuzu bırakın