Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin) Kitap Özeti

Kitabın Adı: Anadolu Notları

Kitabın Yazarı: Reşat Nuri Güntekin

1 – Kitabın Konusu: Bir Anadolu Seyahati Esnasında Gelişen Hadiseler

2 – Kitabın Özeti: Kısa kısa yazılmış pek çok nottan meydana gelen kitap, içeriğinde pek çok hadise barındırmaktadır. “Trende” ismi taşıyan notunda, trene bindiği sırada taşıdığı duyguları ifade ediyor yazar. Vagonda yolcu olmaması, trende yaşanabilecek en büyük keyiftir. Bu sebeple trenin her duruşunda gelen yolcuya, “Burada biri var. Kantine gitti. Şimdi gelir”, şeklinde seslenerek onun gitmesini bekler.Bir diğer keyif ise, kimi zaman seni uğurlamak için gelenleri tren içinde yanına oturtarak, trenin hareket ediş anına dek bekletip daha sonra gitmesine izin vermektir.

Hasta numarası yapmak, yazarın kullanmayı tercih ettiği en büyük taktiktir. Yüzüne bir tülbent bağlamış, parmağıyla gözünün etrafına bir parça sigara külü bulaştırıvermiş. Daha olmazsa “vallahi bilmem birader, bizim dayı yılancıktan öldü. Bize de mi geçti nedir ?” diye konuşuverir. Herifi koydunsa bul.

“Şoför” adlı not içinde ise, kamyoncuların yollarda karşı karşıya gelmiş oldukları enteresan olaylar ele alınmaktadır. Yolda devam etmekte olan tel hadisesi, yazarın dikkatini en çok çeken durum olarak öne çıkıyor. Trafikte her araçta tel bulunmasına karşın, yolda arabası arıza yaparak kenara çekmiş birisini gördüğünde, yardımda bulunmak isteyen kamyoncu hiç tereddütsüz telini ona verir. Biraz sonra ise kendi kamyonu arıza yaptığında ise, az öncesinde kendine ait teli vermek sureti ile yapmış olduğu yardımdan dolayı pişmanlık duyar.

Yazdığı notlardan, yazarın ne kadar seçici ve titiz bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyor. “Yatak çarşafları” başlığını taşıyan notu içinde, oetl odalarındaki yatak çarşaflarına dikkat çekiyor yazar. Çarşaf değişimlerine asla kendi gözleri ile tanık olmamış olmasından ötürü bir görevliye müracaat ederek çarşaf ister ve yatağının çarşaflarını bizzat kendisi değiştirir. Fakat yine de tam olarak tatmin olmaz. Bu sefer de, “belki de çarşafı başka bir yataktan çıkartıp getirdi” şeklinde bir şüphe duymaya başlar.

Su, yazar için dünyadaki en kıymetli şeydir. Her an, her duruma karşı yanında su taşımaktadır. Su bulamadığı zamanlarda ise maden suyu ile su ihtiyacını giderir ve bu konudaki tedbiri elden bırakmaz.

“Yolda Hastalık” adını taşıyan notta ise, yaşadığı bir rahatsızlığı kendi kendine iyileştirme çabasını anlatıyor. Bilgi sahibi bir kişi olmasına karşın, kimseye rezil olmamak üzere oteldeki odasına kapanıp kendini terleterek hastalığını atma uğraşı içine giriyor yazar.

Tulüyat Tiyatrolarda yazarın kitabında üç kısım da bulunmaktadır ve bu nedenle tiyatronun kültürel olarak gelişimi açısından önemi büyüktür. Köylerde temsile gelen tiyatrocular ile bilhassa kadınların giyim stillerinin köylü erkekleri baştan çıkartarak köyde fitne yaratması üzerine tiyatrocular genel olarak kovulmaktaydılar. Bu nedenle, otel odasında tek başına bir halde yatmak huzur vermekte ve güvence hissi sağlamakta idi. Ne var ki, son dakikada gelmiş olan davetsiz bir misafir tarafından rahatı bozulur ve hiç tanımamakta olduğu bu kişiyle yatmanın vermiş olduğu endişe ile sıkıntı duymaktadır.

Paranın insanların gözünde taşımakta olduğu önem ve ona sahip olmak adına şantaj bile yapılabildiğini ifade ettiği notu ise “fare” başlığını taşımaktadır.

“Bir dost eleştirisine yanıt” başlıklı son notunda ise, dostu tarafından yapılan ve ilk kitapta yer edinmiş olan eleştirilere yanıt veriyor. Dostu, hatıra niteliği taşıyan bu notların roman türüne kaymış olduğunu ifade ediyor kendisine.

3 – Kitabın Ana Düşüncesi: Kısa kısa olayların birleşiminden meydana gelen bu kitap, Anadolu’nun güzellikleri ile yöre halkının yaşama alışkanlıklarını dile getirmektedir. Kitap bu yönü ile aynı zamanda, “çok gezen çok bilir” atasözünü de doğrular bir nitelik sergiliyor.

4 – Kitapta Yer Alan Hadiselere ve Bireylere İlişkin Değerlendirme: Kitapta cereyan eden hadiseler, gerçekçi ve akla yatkın bir stile sahiptir. Bu hadiselerde herhangi bir durum da savunulmamaktadır.

Hadiseleri kendi çıkarları ile paralellik taşıyan bir şekilde yazmış olan yazar, yer yer kendisini, yaşadığı hadiseleri ve de hastalıkları öne çıkararak tasvirlerde bulunmaktan kaçınmıştır. Kitabı roman tarzında yazmış olduğunu da kısa kısa tutmuş olduğu notlarında açık olarak göstermektedir.

Köylülerin, uyanık ve akıllı kişiler olduklarını ifade etmiş; aslında göründükleri gibi olmalarına karşın, para gibi bazı hırsların kendilerini şantaj yapma girişimine kadar götürebilmiş olduğunu belirtmiştir.

“Birlik ve beraberlik konusuna düşünceli insanlar” şeklinde ifade etmiş olduğu kamyoncular ise, kendi önceliklerini ve çıkarlarını düşünmeksizin, diğer insanların yardımına koşmayı kendilerine ödev edinmişlerdir.

Romanda yanı sıra, bazı kesimdeki kişilerin hurafelerden ve aslı olmayan bir takım inançlardan hala kurtulamamış olduklarına ve bu inançlara ısrarla bel bağlamaya devam ettiklerine şahit olmaktayız.

5 – Kitaba İlişkin Kişisel Düşünceler: İki kitaptan meydana gelen Anadolu Notları, kısa kısa notlardan ve yaşanmış hatıralardan oluşmuş olmasından ötürü bir hayli keyif verici ve aynı zamanda sürükleyici bir anlatıma sahip. Arkadaşlarım tarafından da keyifle okunabilecek bir kitap olduğu kanaatini taşıdığım “Anadolu Notları” kitabını, herkese tavsiye etmekteyim.

Yorumunuzu bırakın