Anjanbman

Şiirde bir mısranın ve bu mısrasına  ait anlamın bir satırda tamamlanmaması ve ardından gelen mısralardan herhangibi birisinin ara yerinde sona ermesidir.Böyle şiirler  mısra mısra  değilde anlam bütünlüğüyle  okunacak olursa şiirin nesir havası taşıdığı  görülür. Esebiyat-ı Cedide’ciler serbest müstezadda  anjanbmandan yararlanmışlardır. Genellikle  Cenap Şehabeddin , Tevfik Fikret , Ahmet Haşim’in eserlerinde görülür.Cumhuriyet  döneminde serbest ölçüyle yazılmış şiirde de anjabman  görülür.
Yorumunuzu bırakın