Anlam Bilgisi

Tarihi akışı içinde kelimelerin anlamlarını inceleyen bilime anlam bilgisi denir. Diğer bir adı da semanliktir. Kelimeler anlam bakımından isim, silat, zamir, zarf, ünlem, edat, bağlac fiil gibi cinslere ayrılır. Anlam özelliklerine göre de şu sekilde ayrılırlar. 1- Anlamdaş kelimeler, 2- Sesdeş kelimeler, 3- Sözlük anlamli ve mecazi anlamli kelimeler, 4- Ziıt anlamlı kelimeler, 5- Terimler, 6-Deyimler, 7- Argo.
Yorumunuzu bırakın