Anonim (Edebiyat)

Yazarı bilinmeyen, halkın ortak malı olan mani, türkü, ninni, kayabaşı, bozlak, destan, bilmece, halk hikayeleri gibi ürünlere verilen isimdir. Anonim ürünler yüzyıllarca saflıklarını  koruyup gelir. Türküler özel bir besteyle okunur. Boylece nesilden nesile nakledilir. Bölgelere göre de bunlar değişik isimler alır.Yorumunuzu bırakın