Arzuhal

Divan edebiyatında kimi şairlerin  bazı kimseleri alaya almak için yazdıkları şiirlerdir. Osmanzade Taib’in “Arz-ı Hak-i mekar-ı  bu alanın  güzel  örneklerindendir.

Azade

Bir mısradan meydana  gelen bağımsız  şiirdir.Ayrıca beyitte tek başına anlamı bulunan mısrayda  Azade denir.
Yorumunuzu bırakın