Âşık Çelebi (1520-1572)

Divan şairi ve tezkire yazarıdır. Bursalıdır. Asıl adı Pir Mehmed’dir. Çocukluk ve gençlik yılları Rumeli’de geçti. Mahkeme kâtipliği ve kadılık görevlerinde bulundu. Yazdığı şairler tezkeresini II. Selim’e armağan etti. Arapça yazdığı Şakayık Zeyli’ni Sokollu Mehmed Paşa’ya sundu. Bunun üzerine kaydı hayat şartıyla Üsküp kadılığına atandı. Burada da vefat etti.

Edebiyattaki şöhreti, “Meşairü’ş -şuâra” adlı şairler tezkiresi iledir. Bu eserinde XVI. yüzyıl şairleri hakkında yorumlu bilgiler verir. Verdiği bilgilerin çoğu da kendi tanıklığına dayanır. Geçmiş şairleri yazarken de dostlarından yararlanır. Şairlerin ruh dünyalarından söz etmesi tezkire’ye ayrı bir değer verir. Üslûbu kıvraktır. Ağır bir Osmanlıca’yla yazılmıştır. Şiirlerindeki dil daha sadedir. Şiirleri aşk konusu ile ilgilidir. Bu eserlerinin dışında Ravzatü’ş. Şüheda Tercümesi, TÎBrü’l. Mesbûk, Şerh-i Hadisi Erbain, Ravzü’l-Ahyar, Zigetvarna-me, Şehrengiz-i Bursa adlı eserleri de vardır.
Yorumunuzu bırakın