Âşık Edebiyatı

Halk edebiyatında âşık, saz şairi, halk şairi, halk ozanı diye anılır. Âşıkların şiir ve anlatım türünde verdikleri eserlere Aşık edebiyatı denilir.

Halk inanışında âşıklar rüyalarında “Pîr” elinden dolu, yani aşk badesi içmişlerdir. Bu sebepten ululanmışlardır. “Halk âşıkı” ünvanını, almışlardır. XX. yüzyıla kadar gezgenci olarak önemli bir mesleki zümre oluşturmuşlardır.

Gezginci âşıklardan başka ordu içinde de saz şairleri yetişmiştir. Yeniçeriler, levendler ve serhat askerleri içinde ün yapmış olanları vardır. Bir ölçüde Âşık edebiyatına kalemle halk şiiri yazan şairler de dahil edilebilir. Bütün bunlar halk nazmının cümle tür ve şekillerini söylemiş ve kullanmışlardır.

Âşık edebiyatı XV. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Zamanımıza kadar ana dillerini kullanarak gelebilmişlerdir. Saz şairleri arasında bugün en çok sevilenler Pîr Sultan abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Aşık Emrah, Âşık Dertli, Aşık Veysel vb.’dir.
Yorumunuzu bırakın