Aşık Ömer – 17 Yüzyıl

asik_omer17.yüzyıl saz şairlerinden olan Aşık Ömer, İran, Suriye, Irak, Arabistan ve Türkiye’de köy köy dolaştıktan sonra uzun yıllar Türkiye’de kalmıştır.
–    Konya’da doğan şair, saz şairleri içinde en çok şiiri olan (yaklaşık 1500) şairdir.
–    Divan şiirinden de etkilenerek aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Aşık Ömer’in gazel, kaside, murabba, tevhit, naatları vardır.
–    Divan edebiyatından etkilenerek şiirler yazmasına karşın halk şiirinin koşma, semai, varsağı nazım biçimlerinde daha başarılıdır.
–    Dili diğer halk şairlerine göre daha ağırdır.
Yorumunuzu bırakın