Aşık

Sazla irticalen şiir okuyan ve icra eden halk şairlerine “âşık” denir. Âşık yerine “Saz şairi, halk şairi, halk ozanı” da denir.

Âşıkla/sanatlarını köylerde, kasabalarda, konar göçer topluluklar arasında yürütmüşlerdir. Kara, deniz ve serhat askerleri arasından da âşık yetişmiştir. Kuşaklar kendinden öncekiler ve sonrakilerle bağlantı kurar. Âşıklar bunu geçim kaynağı olarak görmemişler, fakat çeşitli şölenlerde verilen bağışları da geri çevirmemişlerdir.

Halk âşıkları veya badeli âşık denenleri en etkili olanlardır. Bunların Hızır elinden ya da pir elinden bade içtiklerine inanılır.
Yorumunuzu bırakın