Atabetü’l Hakayık

Türklerin  müslüman olmasından  sonra yazılan ilk eserlerdendir. 12. yüzyılda Karahanlılar zamanında Kaşgar türkçesi ile yazılmıştır. Kutadgu Bilig ve Ahmet Yesevi’nin “Hikmetler”‘i gibi  geniş bir  alanda ün yapmıştır.Eserde Arapça ve farsça kelimelerde bulunmaktadır.Yüknekli Edip Ahmed’in bu eseri Abdetül’i Hakayıt gibi değişik  adlarla  anılmıştır. Konu ve tür olarak Kutadgu Bilig’in etkisindedir. Şivece farklılıklar  gösterir.üknekli Edip Ahmed anadan  doğma  kördür ve İmamı azamın  derslerine  devam ettiği  eserde yer alır.
Yorumunuzu bırakın