ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLİ YÖNLERİ

Öncelikle şunu belirtelim sevgili arkadaşlar. Burada gerek öğretmenlerimizin bizden istediği Atatürk araştırmaları gerekse bizim buradan paylaştığımız yazılar bir insanı yüceleştirmekten öte örnek alınabilecek bir kişiliğin özelliklerini sunmak amacını gütmektedir çoğu zaman.

Örnek alınabilecek kişiler bulmak kendi kişisel gelişimimiz için çok önemlidir zira doğru,güçlü ve başarılı insanların hayatlarını incelememiz ,araştırmamız ve o hayatın bize öğrettikleri kendi hayatımızı ve kişisel gelişimimizi sürdürmemiz için çok önemli unsurlardır.. Kuşkusuz bu nedenler ile büyük önderimizin kişisel özelliklerini irdelemek ve öğrenmek bize çok şey katacaktır..

Atatürk’ün kişisel özellikleri MANTIKLILIĞI:

Mustafa Kemal’in bu özelliği ,O ’nu yakından tanıyan herkesin birçok kez tanık olduğu gerçektir.
Mustafa Kemal, dönemine göre yapacağı işleri disiplinli,düzenli,sistemli ve her şeyi zamanı geldiğinde yapardı .Buna bir örnek vermek gerekirse:Mustafa Kemal,inkılâplarını siyasi dalgalanmalarını çok iyi hesap ederek ve zamanında yapmasından dolayı başarılı olmuştur.


Mustafa Kemal’in yaşam felsefesi :
Doğa ve insan,Yaşam ve savaşma,İstek ve zaman ilişkisi
olmak üzere üç’e ayrılır.
Doğa ve insan:Doğada bilirsiniz ki,hiçbir şey yok olmaz. Ne bir ses,ne bir söz,ne bir hareket…
Bugün dünyanın herhangi bir köşesinde söylenen sözü veya yankı yapan hareketleri gene dünyanın herhangi bir köşesinde aynı anda işitmek,dinlemek,toplamak olanağı olduğunu görüyoruz. Yarın bizi saran bu doğa öğeleri içinde,binlerce  yıl önce söylenmiş sözleri olduğu gibi toplayıp
saklama olanağına elbette varılacaktır .Doğanın sırlarla dolu bağrına gireceği kesin görünen insan zekâsı,beklenen gerçekleri ortaya koyacaktır. (A.H. ve B.)
Yaşam ve savaşma:Baylar bilirsiniz ki yaşam demek savaşma ve çarpışma demektir .Yaşamda başarı kesinlikle savaşmada başarı kazanmakla elde edilebilir. Bu da manevi bakımdan güce,erke dayanan bir şeydir.(Nisan 1920;N.)
Yaşam savaşmadan başka bir şey değildir .Bu nedenle yaşamda yalnız iki şey vardır. Yenmek ve yenilmek.(Mart 1923;S.D.II.)
Tarihsel olayların oluşu sırasında kimi zaman fizyolojik aksamalar önemli rol oynarlar. Doğa ya engeller ,ya da yardım eder.(1933;A.H.)
İstek ve yaşam ilişkisi:Her dileğin karşılanıp karşılanmayacağını düşünmenin gerekli olduğu yurttaşlara anlatılmalıdır. Zaman anlayışı çok önemli bir şeydir .Yollardan söz ediliyor. Örneğin,Ödemiş İlçe merkezinden kasap ovasına yol gerekiyor .Bu,değeri büyük bir yoldur .Küçük ve Büyük Menderes vadilerini birbirine bağlayan yol da çok değerlidir .Sonunda,bütün yurdu düşündüğümüz
de ne kadar yola ihtiyacımız vardır!Dünyanın dümdüz olduğu sanılan zaman,böyle düşünenler onun beş altı bin yılda oluştuğunu sanmışlardır .Oysa,dünyanın ne olduğu meydana çıktıktan sonra anlaşıldı ki,dünya beş altı bin değil,ancak milyonlarca yıl içinde meydana gelmiştir.
ÇOK CEPHECİLİĞİ:Mustafa Kemal’e bu özelliği kazandıran ,en zor zamanlarda bile okumayı ihmal etmemesidir. Hatıra defterine yazdıklarından ,sürekli araştıran,sağlıklı sentezlerle düşünce yapısını oluşturan bir önder kişiliğe sahip olduğunu öğreniyoruz.
Mustafa Kemal’in çok cepheciliği herkesin bildiği savaşlarda göstermiş olduğu cephecilik değil de sanata,tarihe,spora,çevreye verdiği önem O’nu anlatan kitaplarda net biçimde görülmektedir. Örnek vermek gerekirse kendi çiftliğinde ,yol çalışmaları sırasında gereksiz yere kesilen bir iğde ağacı için günlerce üzülmesi,O’nun çevreci yönünü göstermektedir. Mustafa Kemal’in sanat
hakkındaki görüşleri;Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Yüksek bir insan toplumu olan Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de,güzel sanatları sevmek ve o alanda yükselmektir. Bunun içindir ki,milletimizin yüksek karakterini ,yorulmaz çalışkanlığını,doğuştan olan zekâsını,bilime bağlılığını ,güzel sanatlar sevgisini ve ulusal birlik duygusunu sürekli olarak ve her türlü incelemelerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür.(Ekim 1933;S.D.III.)
Mustafa Kemal sanata göstermiş olduğu ilgiyi tarihe de göstermiştir. Tarih alanında bir çok şey yapmıştır ve bunlardan en önemlisi Türk Tarih Kurumu’nu kurmuştur .Tarih insanların geçmişini öğrenebileceği ,yargılayıp gelecekten ders çıkarması yönünden çok önemli olduğunu savunur .Mustafa Kemalin bu özdeyişi onu en iyi şekilde anlatır;”Tarih,bir milletin kanını,hakkını,varlığını hiçbir zaman inkâr etmez.”
Mustafa Kemal bu yönleri ile yani mantıkçılığı ve cepheciliği ile Türk Milletini en yüksek uygarlıklar ulaştırmıştır. Sanata ,bilime ,spora,çevreye ve daha birçok kültürel yönüyle savaştan başka şeylerin de önemli olduğunu göstermiştir…
Kaynaklar: “ Atatürk’ten Düşünceler” Enver Ziya Karal
“İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük1” Kenan Kalecikli
“Şiirler ve Özdeyişleri ile ATATÜRK” Hürriyet yayınları

Yorumunuzu bırakın