Avrupa’da Yirminci Yüzyıl Boyunca Seyahatler-Geert Mak

Hollanda’nın ünlü gazetelerinden NRC Handelsblad, yazarlarından Geert Mak’a bundan on yıl önce bir teklifte bulunur. Yeni bin yıla girmeden önce Avrupa’yı baştan başa gezip, geride bırakılan 20. yüzyılın tarihçesini çıkarması istenir. Gazetenin kendisine tedarik ettiği, içinde mutfağı ve ranzası da olan bir karavanla kıtayı bir uçtan bir uca gezip her gün gazetenin ilk sayfasında yayınlanan yazılarım bu karavanda yazacaktır. Geert Mak daha sonra bu yazıları bir araya getirip, Avrupa tarihini milenyumdan önce son kez ele almış olur. Verdun’dan Vichy’ye, Amsterdam’dan Auschvvitz’e, Guemica’dan Danzig’e… “Amaç, olan biten hakkmda bir tür son inceleme yapmaktı” diye yazıyor Mak. İlk önce 1975 yılında köylülerin yönetimini ele geçirdiği bir Portekiz köyü olan Couco’yu ziyaret etmiş. Ancak 1999 yılında, orada olup olayı bizzat gören neredeyse kimse kalmamıştır, diğer gittiği ülkelerde de aynı sahneyle karşılaşmış Mak. Avrupa, bir okuldaki kara tahtanın gün sonundaki haline dönmüş adeta. Bir zamanlar açıkça görülebilen birçok şey silinmiş… Ancak tüm bunlara rağmen, Avrupa’da kurulmuş olan yeni sistemin, üzerine sistematik olayların inşa edildiği zeminin altındakileri tarihsel açıdan görüyor. Bin sayfalık bir kitabı sıkılmadan okuyabilenlerdenseniz Mak’ın kitabım da çok seveceksiniz.

Kitabı satın al

Hürriyet kitap tan alınmıştır.

Yorumunuzu bırakın