Ayaşlı ile Kiracıları (Memduh Şevket Esendal) Kitap Özeti

Kitabın Adı:
Kitabın Yazarı:Ayaşlı ile Kiracıları
Kitabın Özeti:Memduh Şevket Esendal

“Ayaşlı ve Kiracıları” romanı, Cumhuriyetin kurulmasının ardından Ankara’da bir apartmanda yaşamakta olan insanların gündelik yaşamlarına ilişkin hikayelere yer vermektedir. Ayrıca, Ankara’nın kurulduğu zamanlarda eski devlet ve yaşam düzeninden koparak, yepyeni ve farklı bir devlet yapısı ve sosyal hayata entegre olma aşamasında sıkıntılar yaşayan “küçük insan” ları ele almaktadır. Romanda işlenen konular, yeni inşa edilen büyükçe bir apartmanın dokuz adet odaya sahip ve her bir odası farklı kişilere tek tek kiralanmış olan katında geçer. Zaptiye çavuşluğu, arzuhalcilik ve otelcilik yapmış olmasının yanı sıra eşkıyacılık geçmişi de olan ve çeşitli pek çok kılığa girip çıkmış Ayaşlı İbrahim Efendi, buranın sahipliğini elinde bulundurmaktadır. Katın odalarındaki insanlar ise halkın farklı kesimlerinden gelip buraya yerleşmiş, evli, bekâr, kadın, erkek, yaşlı, genç, pek çok kişiden oluşmaktadır.

Yazar, ilk önce köyün ağası olan Ayaşlı İbrahim’e, banka memuru, şoför, emekli, doktor, simsar,hizmetçi ve diğer görevlerdeki bireyleri ustalıkla sergiler. Kaleme almış olduğu hikâyelerindeki esas özellik olan gözlemleme ve sergileme, bu romanında da dikkati çekmektedir. Anlatımındaki rahatlığın da yardımı ile, hikaye içerisinde oldukça fazla sayıda yer almakta olan karakterlerin birbirleri ile olan ilişkilerinine, çeşitli amaçlar peşinde koştukları anlarda ortaya koydukları tutum ve davranışlarına, bazıları ile ilgili olarak ise önceki hayatlarına ilişkin bilgiler aktarırken, bunu dengeli ve ölçülü bir şekilde gerçekleştirir. Yazar, okurun huzuruna, tıpkı romandaki kiracı karakterlerden birisiymişçesine rahat ve kendinden emin çıkmaktadır.

Roman, aynı katta, bir koridorun her iki yanındaki odalarda günlerini ve gecelerini geçirmekte olan insanların yaşamlarını, duru ve sade bir anlatımla okuyucuya aktarmaktadır. Son bulan bir imparatorluk ile yerlerinden, yurtlarından, işlerinden ve yaşamlarından ayrı düşen insanlar ve bu insanların hiç alışık olmadıkları içki, kumar ve kadın içerikli toplantılara iştirak edişleri romanda konu edinilir. Yazar, romanında yer alan çok sayıda karakteri, onların birbirleri ile olan çok çeşitli ve karmaşık ilişkilerini, konuşmalarını, olayları, çok basit bir durummuşçasına işlemektedir. Bu ise, yazarın Türk insanını derinlemesine bir analiz ile tanımakta ve toplumu günümüze taşıyan tarihi ve de sosyolojik etkenleri hesaba katarak takip etmekte olduğunu ve neticede ortaya koyabilmiş olduğu bu derinlik ile anlatımında basitliği ve rahatlığı yakalayabildiğini ortaya koymaktadır. Toplumdan bir kesit olarak, bir apartman katındaki odalarda yaşayan insanlar üzerinden tasvirlerde bulunurken hicve ve mizaha dokunmadan sosyal problemlere değinmekte ve bu sırada ise hiç karamsar bir tablo çizmemekte, gelecek günlere ümit dolu gözlerle bakmakta, kişiler arası ilişkilerde en kıyıda köşede kalmış noktalara titizlikle dokunabilme ustalığını sergilemektedir .

Kitap en kısa özetle; Ayaşlı İbrahim Efendi’nin dokuz odalı apartman dairesinin her bir odasını ayrı ayrı ailelere uygun bedeller karşılığında kiralamıştır. Dairelerden birisini ise kendisi ve üvey kızı için ayırır. Tüm odalar aynı banyoyu ve tuvaleti ve mutfağı ortak olarak kullanmaktadırlar ve bu nedenle de tüm kiracılar içli dışlı bir yaşam sürerek, günlük yaşam kaidelerine bağlı kalmak durumundadırlar.

Yorumunuzu bırakın