Ayrı Yazılan Kelimeler

1-Sıfatlarda derece göstermeye yarayan (en,daha) gibi zarflar. En güzel, daha iyi, en fazla, daha soğuk , pek çok , çok fazla vb.

2-İkilemeler. (İkilemeler dilimizde geniş yer tutarlar.) Düşe kalka, gide gide, eski püskü, apar topar, kem küm, allak bullak, güle güle, güle ağlaya, düşüne düşüne.

3-İkilemelerden bazıları bugün kullanılmayan kelimelerden meydana gelir. Anlamsız gibi görünen bu kelimelerin zamanında anlamlı birer kelime olduğu bilinmektedir. Bunlar da diğer ikilemeler gibi yazılır. Ev bark, soy sop, çoluk çocuk, eğri büğrü, boy pos.

4-(m) ile yapılmış ikilemeler. Dolap molap, kapı mapı, kitap mitap, ev mev, para mara, arkadaş markadaş, yol mol.

5-İsim hal ekleri ile yapılmış ikilemeler. Baş başa, göz göze, elden ele, yıldan yıla, yan yana, diz dize.

6-İyelik eki almış ikilemeler. Boşu boşuna, günü gününe.

7-İsimleri tekrarlamak şeklinde yapılan ikilemeler. Akın akın, kucak kucak, takım takım, ev ev, bahçe bahçe.

8-Sıfatların tekrarlanması ile yapılan ikilemeler. Tatlı tatlı, diri diri, ağır ağır, güzel güzel, canlı canlı.

9-Kökü yabancı olup (be) getirilerek söylenen ikilemeler. Az be Az, ay be ay, gün be gün, an be an.

10-Deyimler. (Dilimizde çok sık kullanılmaktadır.) Yuvasını yapmak, devede kulak, ununu elemiş eleğini asmış, çalım satmak, ateş bacayı sarmak, etekleri tutuşmak.

11-(Ev, yurt) kelimeleri ile kurulan birleşik kelimeler. Radyo evi, sağlık yurdu, öğrenci yurdu, aş evi, öğretmen evi.

12-Ardı sıra, peşi sıra, ara sıra, yanı sıra gibi sözler.

13-İki kelimeyi birleştirip bir birleşik kelime yapıldığında her iki kelime de eski anlamını koruyorsa. Arnavut kaldırımı, deniz yolu, tatar böreği, kuru soğan, tahin helvası, tulum peyniri, çam fıstığı, badem şekeri, bağ bozumu.

14-İsim soylu bir kelime ile etmek, eylemek, olmak yardımcı fiilleri ile yapılan birleşik fiiller. Yarış etmek, borç etmek, gelin olmak, sağ olmak, el eylemek, göz eylemek.

15-Yer adlarında kullanılan Batı, Doğu, Güney, Kuzey, Aşağı, Orta, Yukarı, Küçük, Büyük, Eski, Yeni, İç ve benz

Yorumunuzu bırakın