Bağlaçlar

Bağlaç: Anlam yönüyle birbiri ile ilgili cümleleri, aynı görevdeki öğeleri, sözcükleri birbirine bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.
*Bağlaçların özellikleri:
1.Bağlaçlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlam ve anlatımında daralma olmaz.
2.Bağlaçlar kaldırılıp, yerlerine virgül veya noktalı virgül konulabilir.
3.Bağlaçlar genellikle ayrı yazılırlar.
*Bağlaçların çeşitleri:
1.VE bağlacı: Aynı görevdeki öğeleri, kelimeleri ve cümleleri birbirine bağlar.
*Özneleri birbirine bağlar:
Örnek: Kazada, dizleri ve kolları yer yer yara almış.
*Nesneleri birbirine bağlar:
Örnek: Köyünü ve ihtiyar ninesini özlemişti.
*Yüklemleri birbirine bağlar:
Örnek: Söylenenleri duyuyor ve hak veriyordu.
*İki cümleyi birbirine bağlar:
Örnek: Cevabı buldu ve elini kaldırdı.
2.DE/DA bağlacı: De, da bağlacı cümleleri, aynı görevdeki kelimeleri, söz gruplarını birbirine bağlar. Cümleye çeşitli anlamlar katar.
*Birliktelik, eşitlik anlamı katar:
Örnek: Toplantıda o da konuştu.
*Azarlama anlamı katar:
Örnek Aklını başına topla da çalış.
*İstek, yalvarma anlamı katar.
Örnek: Müsaade etseniz de gitsem.
*Yakınma anlamı katar:

Yorumunuzu bırakın