Basit zamanlı fiiller

1-)BİLDİRME  KİPLERİ

a-) geçmiş  zaman

Görülen geçmiş  zaman

(-di)

b-) Şimdiki  zaman(-yor)

c-) Gelecek  zaman(-ecek,-acak)

d-) Geniş  zaman(-er,-ar)

2-)DİLEK  KİPLERİ

a-) istek  kipi(-e,-a)

b-) Gereklilik  kipi(-malı,-meli)

c-) Dilek-şart  kipi(-sa,-se)

d-) Emir2009-10-07

Duyulan  Geçmiş  zaman

(-miş)

Ek Fiil= İsim ve isim soylu sözcüklerin -imek ek fiilini almış şeklidir.
Ek Fiilin Kipler
1-) Hikaye;                     idi güzeldi
2-) Rivayet;                    miş soyluymuş
3-) Şart;                            ise hastaysa
4-) Geniş Zaman;         dir şöyledir

Yorumunuzu bırakın