Batı Türkçesi

Bu yazı dili 12. asrın ikinci yarısı ile 13. asrın ilk yarısında teşekküle başladığı anlaşılan, 13. asrın ikinci yarısın­dan itibaren de metinlerini günümüze kadar aralıksız bir şekilde takip gittiğimiz yazı dilidir.

Selçuklulardan başlayarak bugüne kadar gelen ve devam etmekte olan bu yazı dili Türklüğün en büyük ve en verimli yazı dili durumundadır. Balı Türkçesinin esasını Oğuz şivesi teşkil eder. Onun için bu yazı diline Oğuz Türkçesi de denilebilir.

Oğuz şivesi Hazer De­nizinden Balkanlara kadar uzanan sahaya yayılmış bulunan Türkçedir, Bu saha ise balı Türklerinin yaşadığı sahadır Onun için Oğuz yazı diline. Oğuz Türkçesine umumî olarak Batı Türkçesi adını vermekteyiz. Türkolojide Batı Türkçesi için bazen Cenup Türkçesi veya Cenup Şivesi adı da kullanılmaktadır. Fakat bu Şimal Türkçesine göre verilen bir addır ve şüphesiz Batı Türkçesi kadar uygun değildir.
Yorumunuzu bırakın