Bayburtlu Zihni – 18.Yüzyıl

bayburtlu_zihni

–    18-19.yüzyıl aşık edebiyatı şairlerindendir.
–    Öğrenimini Erzurum ve Trabzon medreslerinde yaptıktan sonra 1816 yılında İstanbul’a gelerek Mustafa Reşit Paşa’yla yakınlık kurmuş, divan katipliği yapmıştır.
–    Divan edebiyatından ekilenerek gazel, kaside, tahmisler yazmıştır; ancak asıl ününü heceyle söylediği az sayıdaki, yergi ve taşlama türündeki koşma ve destanlarıyla kazanmıştır.
–    Divanı ve başından geçen olayları anlattığı Sergüzeşt-name adlı eseri bulunmaktadır.
Yorumunuzu bırakın