Belirtili Nesne

Geçişli eylemlerle kurulu cümlelerde “-İ” durum eki almış olan, öznenin yaptığı işten etkilenen belirli bir varlıktır.

Bulunuşu: Yükleme “KİMİ-NEYİ” sorularak bulunur.

Örnekler: “öğretmen beni çağırdı.” cüm­lesinde “öğretmen” eylemi yapan, “beni” etkilenendir. Beni sözcüğü yükleme soru­lan “Kimi” sorusunun yanıtıdır ve (-İ) duru­mundadır; cümlede belirtili nesne görevindedir.  Aşağıdaki cümlelerde aynı özelliktedir.

“Babam, bahçeyi düzenledi. “Annem masayı topladı.”

“Olcay camları sildi.”

“Gülsün televizyonu açtı.”

“Serap ödevini yaptı.” “Kaymakam köyü gezdi.”

Nesne Türleri Ortak Nesne

Sıralı cümlelerden birinde bulunup da cümlelerin tümüyle ilgili olan nesne türüdür.

Örnekler:

Ellerini yıkadı, temizledi, kuruladı.

N          Y             Y                Y
cümlesinde “ellerini” sözcüğü üç yükle­
min de ortak nesnesidir.

. Açıklamalı Nesne

Asıl nesneyi daha belirli kılan birliğe açıklamalı nesne denir. Bu tür nesne, asıl nesneden sonra gelir.

Örnekler:

Sevgili yavrusunu, Ufuk’unu, arıyordu.”

B.li .N               B.li. N         Y
Bu cümlede ikinci nesne birinci nesneyi
açıklayan bir nesnedir.

polat
Kasım 18th, 2013at7:14 am

bunlar çok karışık

Yorumunuzu bırakın