Belirtisiz Nesne

Geçişli eylemlerle kurulu cümlelerde-yalın durumda bulunan, öznenin yaptığı iş­ten etkilenen belirsiz bir varlıktır.

Bulunuşu : Yükleme genellikle “NE?” so­rusu sorularak bulunur.

Örnekler: “Ufuk top oyunuyor” cümle­sinde “Ufuk” eylemi yapan, “top” etkile­nendir. “Top” sözcüğü yükleme sorulan NE sorusunun yanıtıdır ve yalındır; cümlede belirtisiz nesne görevindedir.

• Aşağıdaki cümleler de aynı özellikler vardır.

“Sevilay kitap okuyor.” “Sevda çiçek topluyor.” “Mehmet ayakkabı boyuyor.” “Perihan çamaşır yıkıyor.”
Yorumunuzu bırakın