Bernardo Tasso

İtalyan şairi (Venedik 1493 Ostiglia, Mantova 1596). Hayatının büyük bir kısmını kont Guido Rangoni, Renata d’Este, Ferrante Sanseverino, Guidobaldo II Della Rovere, Urbino dükü, kardinal Luigi d’Este ve kendisini Ostiglia valisi tayin eden Guglielmo di Gonzaga gibi büyüklerin hizmetinde geçirdi. Bu görevleri sırasında Fransa’ya, Flandre’a, Afrika’ya birçok yolculuk yaptı.

Aynı addaki İspanyol romanından ilham aldığı yüz bölümlük epik şiiri Amadigi di Gaula’yı (1560) yazdı. Ayrıntılarla yüklü olan bu eserde, Ariosto’dan miras kalan şövalyelik geleneğiyle Aristoteles’in epik şiiri konusundaki kurallarını bağdaştırmaya çalışır.

1587’de, Tasso denen oğlu Torquato Tasso tarafından yayımlanan Floridante adlı başka bir kahramanlık şiiri de kaynağını Amadigi di Gaula’daki bir olaydan alır. Ayrıca egloglar, elejiler, mezmurlar ve odlar yazdı.
Yorumunuzu bırakın