Bertolt BRECHT-Kimdir-Hayatı-BiyografisiEugen Berthold Friedrich Brecht Ausburg ‘da bir kağıt fabrikası müdürünün ilk oğlu olarak dünyaya geldi.(10.2.1898) Çok küçük yaşta bile annesine , babasına ve okul disiplinine başkaldırdı. 1917 de Münih ‘te edebiyat , tiyatro bilimleri ve Tıp Fakültesine yazılan Brecht ,burjuva hayattan ne kadar iğrendiğini oyunun kahramanları aracılığıyla ifade eden ilk tiyatro oyunu Baal (1919 , İg.1923) yazdı. Bu dram tıpkı Trommeln der Nacht (Geceyarısı Davul Sesleri,1919 İg;1922) ve Im dickıt der staette (Kentlerin Çalılığında,1923) gibi ekspresyonizmin etkisinde yazılmış yapıtlarındandır. Alman yazar Brecht , 20. Yüzyılın en başta gelen dram yazarlarından ve tiyatro kuramcılarından biridir. Marxist düşünceyi benimsemiş olan yazar , şairliği ve didaktik kısa düz yazılarıylada etkili olmuştur.1922 de ses sanatçısı Marianne Zoff ile evlenen ve 1927 de boşanan Brecht , 1924 den sonra Max Reinhardt ‘ ın Berlin ‘deki Deutsches Theater ‘inde Dramaturg olarak çalışmaya başladı ve burada inanmış bir Marxist olup çıktı.dil açısındanda ilk yapıtlarının mecazi zenginliğinden ayrılan Mann ist Mann ( Erkek erektir ,1926) komedisi ile parabolik biçime döndü. Bir yıl sonra Hauspostille (Dua kitabı,1927) isimli kitabının 5 versiyonundan ilki çıktı. Brecht bu şiir derlemesinde güçlü ve nesnel dille , burjuvazinin hristiyan ahlakını bireysel özgürlük ve mutluluk istekleriyle karşı karşıya getirip duyumsal zevkleri savundu. Aynı zamanda , 1930 da çıkan Geschicten vom Herrn Keuner ( Bay Keuner ‘in öyküleri) isimli yapıtlı yapıtı üzerinde çalışmaya başladı.Bay K. , çoğu kez kısa dialoglar ve tezatlı metinlerle okuyucuyu başka insanlarla olan davranışlarını bütün duyarlılığıyla sürekli olarak tekrar tekrar denetlemeye çağırır.Düşünmek , değişikliğin bir biçimi olarak algılanmalıdır.Reichstag yangınından bir gün sonra Brecht , 1933 te sürgüne gitti. Svendborg ‘da ( Danimarka ) Anti-faşist Svendborger Gedichte (Svendborg Şiirleri,1939) ve en önemli dramlarını yazdı. Leben des Galilei ( Galilei ‘nin Yaşamı,1939 İg:1943) isimli dramınında hükümete karşı direnç gösterilmesi gerektiğini ve bilimsel araştırma sonuçlarının kötüye kullanılması tehlikesini anlatır. Galilei dogmatik olmayan bir oyundur.Kararlar ve fikirler her an değiştirelebilir. Sadece Brecht ‘in sağduyuya olan inanışı sabittir.1940 yılında Alman Birliklerinden kaçtığı Finlandiya ‘da , Herr Puntilla und sein Knecht Matti (Bay Puntilla ve Uşağı Matti ,İg1948) isimli halk oyununu yazdı. Brecht 1941 den sonra Santa Monica /Kaliforniya ‘da yaşamaya başladı. Burada Der Kaukasische Kreidekreis ( Kafkas Tebeşir Dairesi ,1944 İg;1948) ile bir Çin efsanesini işledi.1947 de Amerika karşıtı çalışmaları araştırma komitesinin önüne çağrılınca Brecht İsviçre ‘ye , oradanda 1949 da Helene Wiegel ile birlikte Berliner Ensemble tiyatro topluluğunu kurduğu doğu Berlin ‘e geçti. 1950 de Avusturya uyruğuna geçti. Altı yıl sonra , 57 yaşında Doğu Berlin ‘de bu dünyadan ayrıldı. “14.8.1956”

Yorumunuzu bırakın