Bertolt Brecht

Alman oyun yazarı (1898-1956).

Brecht Augsburg’da doğdu, 1918 sonrasının yenik Almanya’sında yaşadı: ekonomik bunalım, para değerinin düşüşü, işsizlik ve toplumsal adaletsizlikler, kanlı ayaklanma girişimleri onun, siyasal yönünü çizmesine etken olacak ve ona sanat yönünden esin kaynağı sağlayacaktı.

1928’de Brecht, Üç Kuruşluk Opera (müzik. Kurt Weill) adlı tiyatro oyunuyla büyük bir ün yaptı; bu oyunda da, öteki eserlerinde olduğu gibi, konuşmalara şarkılar karışıyordu. Ama 1933’te, Nazi rejimine düşman olduğundan ülkeden kovuldu. Ancak Hitler’in düşmesinden sonra Almanya’ya dönebilecekti.

İnanmış bir komünist olarak, savaştan sonra Doğu Berlin’e yerleşti ve orada karısı Helene Weigel ile, çağdaş tiyatro sanatının gelişimini derinden etkileyecek olan Berliner Ensemblc Tiyatrosu’nu kurdu.

Brecht’e göre tiyatronun tek görevi halkı eğlendirmek değil, onu haksızlıklara karşı savaşa hazırlamak üzere, gözlerini, çağdaş toplumun kusurlarına açmaktır. Komünizm doktrinlerine bağlı kalan Brecht sanatın, siyasal mücadelenin hizmetinde olması gerektiğine inanmıştır.

ESERLERİ

Burjuvaların Düğünü, Ana, Cesaret Ana ve Çocukları, Arturo Ui’nin Yükselişi, Aslan Asker Şvayk İkinci Dünya Savaşı’nda, Kafkas Tebeşir Dairesi.

Yorumunuzu bırakın