Beyaz Diş-Vahşetin Çağrısı – Jack London

beyaz_dis

Kitabın Adı:Beyaz Diş-Vahşetin Çağrısı
Kitabın Yazarı: Jack London
Kitabın Yazılma Yılı:1983
Kitabın Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları Çocuk Klasikleri 26
Kitabın Basım Yılı: Üçüncü Baskı, İstanbul: 2003
Sayfa Sayısı:124
Kitabın Konusu: özgürlüğün önemi, esaretin kötü yönlerini ortaya çıkarmıştır. İnsanların içindeki kabalığı vurgulamak istemiştir. Hayatın içindeki mücadeleyi, insanların var olmak için birbirleriyle yaptıkları mücadeleyi anlatmak istemiştir.
Kitapta Tanrı kavramı geçmektedir ve bu Tanrı adına yapılan şeylerden bahsetmesi son derece önemlidir.

Kitabın Özeti:
Beyaz Diş isimli hikaye annesi köpek, babası ise kurt olan bir hayvanın başından geçen olayları anlatmaktadır. Gri renkli bu yavru mağarada doğar. İlk başlarda annesi ile ve bulunduğu mağara ile sınırlı olan dünyası bir gün annesinden habersiz mağaranın dışına çıkması ile farklılaşır. Mağarada bulunduğu süre içerisinde açlıkla tanışır. Bu sırada babası bir vaşak tarafından öldürülür. Mağaradan dışarı çıktığı gün ilk önce bir yamaçtan yuvarlanır daha sonra bir ağaçkakan’dan korkar, bulduğu bir keklik yuvasında bulduğu yavrulardan birini yemek ister fakat anne keklik bunu engeller en sonunda bir gelincik tarafından gelinciğin yavrusuna zarar verdiği için tam öldürülecekken anne kurt bunu kurtarır. Bütün bunlar hayatın çok kolay olmadığı ve mağaranın dışında amansız bir mücadele olduğunu ona gösterir.
Annesi bir gün bir vaşak yavrusunu mağaraya getirir ve ardından anne vaşak mağaraya gelerek anne kurtla mücadeleye başlar bu mücadeleyi anne kurt kazanır. Zaman zaman Gri Kurt da bu mücadeleye katılır. Bütün bu olanlar ona hayat hakkında bir kurarlı daha öğretir. Bu kural “Ye yoksa yenilirsin” kuralıdır.
Bu yavru daha sonra Gri Kunduz denilen bir Kızılderili tarafından sahiplenildi. Annesi ile birlikte burada bulundu ve kendisine “Beyaz Diş” adı verildi. Burada istemeyerek de olsa itaati öğrendi. Ayrıca Uzun dudak adı verilen bir köpekle sürekli mücadele içerisinde oldu. Gri Kunduz borcu nedeniyle Beyaz Diş’in annesini Üç Kartal’a verdi. Beyaz Diş istemeyerek de olsa annesinden ayrıldı.
Gri Kunduz’un kampındayken bütün köpeklerle mücadele etti, iyice vahşileşmişti. Kendi malını korumasını öğrenmişti. İnsanlarla ilk tanıştığından bu yana onları Tanrı olarak görüyordu ve Tanrı malı olabilmek için özgürlüğünden vazgeçti. Buradaki bütün köpeklere korku veriyordu. Yaşlı bir köpek olan Baseek’i yenmesi ona büyük bir güç vermişti. Bu sırada açlık tehlikesi baş gösterdi. Ama onun kanı kurt kanıydı ve ormanda avlanarak bu olayı çok kolay atlattı. Bir gün annesi ile karşılaştı ama dişi kurtlar kendi yavrularını bir yıl sonra tanımadıkları için annesinden hiç beklemediği bir tepki gördü. Bir çok köpekle dövüştü ve galip çıktı. Ünü iyice yayılmıştı. Burada sürekli kızağı en önden çeken köpek oldu. Gri Kunduz Kolondik ve Davson’a mal götürmüş ve çok kâr elde etmişti. Burada ilk defa beyaz insanları gördü. Onlar çok farklı bildi. Bu beyaz insanlardan biri olan Güzel Smith tarafından Gri Kunduz’dan çok ucuz fiyata alındı. Çünkü Gri Kunduz parasının hepsisini harcamıştı onu Güzel Smith’e satmak zorunda kaldı.
Güzel Smith Beyaz Diş’i çok dövüyordu. Birkaç defa Gri Kunduz’a kaçtı ama tekrar geri alındı. Bir çok köpekle para uğruna dövüştürüldü. Güzel Smith bu işten çok para kazanmıştı. Burada adı “Kavgacı Kurt” olmuştu. Bir gün bir buldog cinsi köpek tarafından öldüresiye hırpalandı, tam öleceği sırada bir maden uzmanı W. Scott tarafından kurtarıldı. W. Scott Güzel Smith’ten köpeği zorla 150 dolara aldı. Güzel Smith köpeği kaçırmak istedi ama başarılı olamadı. Matt de W. Scott’ın yanında çalışan bir işçiydi. Beyaz Diş ilk başlarda herkese karşı çok vahşiydi hatta W. Scott’ın elini bile ısırdı. Daha sonra W. Scott’ı çok sevdi, ona karşı daha önce hiç tatmadığı sevgi ve bağlılık duygularını yaşadı. W. Scott’ın yanından ayrılmasıyla ilk defa hayatında hastalandı.
W. Scott işleri dolayısıyla California’ya gitti yanında Beyaz Diş’i de götürdü. Ama içinde bir tedirginlik vardı çünkü onun çevresine karşı saldırgan davranmasından korkuyordu. İlk önce Collie adı verilen bir çoban köpeğiyle daha sonra bir tazıyla en son olarak da çocuklarla anlaşmakta güçlük çekti ama onlara da alıştı. Scott, bir gün attan düşüp çayırda bacağını kırdı Beyaz Diş eve gidip yardım getirdi. Bu olaydan sonra Vista halkı tarafından çok sevildi.
O günlerde gazeteler San Quentin cezaevinden kaçan bir suçluyu yazıyordu. Bu suçlu Jim Hall’dı. Scoot eskiden yargıçtı tam emekliliğe yaklaşırken onu hapse mahkum etmişti polislerin bir hilesi sonucu suçlanmış ve hapse atılmıştı. W. Scott’ın bundan haberi yoktu. Jim Hall yargıçtan intikam alacağına dair mahkemede onu tehdit etmişti. Jim Hall bir gece silahla Scott’ın evine geldi ama Beyaz Diş bunu fark etti ve boğuşmaya başladılar. Boğuşma sonunda Jim Hall ölmüştü ama Beyaz Diş de yaralanmıştı. Bu olaydan sonra adı “Kutsal Kurt”a çıktı ve herkes onu çok sevdi. Artık hayat onun için sevgi üzerine kuruluydu ve bu şekilde devam etti.

Kitabın Anafikri: Beyaz Diş kitabında ana fikir çok belirgin değildir. Benim çıkardığım ana fikir bir çocuğun birazda genç açıdan ele alırsak bir insanın iyi yönlerini öne çıkartırsanız ve bu yönünün ortaya çıkması için çaba gösterirseniz o kişi iyi bir insan olur ama tam tersini yaparsanız olumsuz bir kişilik olarak karşımıza çıkar.
Ayrıca kitap özgürlüğün önemi, esaretin kötü yönlerini ortaya çıkarmıştır. İnsanların içindeki kabalığı vurgulamak istemiştir. Hayatın içindeki mücadeleyi, insanların var olmak için birbirleriyle yaptıkları mücadeleyi anlatmak istemiştir.
Kitapta Tanrı kavramı geçmektedir ve bu Tanrı adına yapılan şeylerden bahsetmesi son derece önemlidir.
Kitabın Kahramanları:
Beyaz Diş: Yarı kurt, yarı köpek olan bir hayvandır ama kitapta çoğu zaman kurt yönü ortaya çıkarılmıştır. Bir mağarada dünyaya gelmiş ve küçükken babası bir vaşak tarafından öldürülmüştür. Beyaz Diş kitabın ilk başlarında çok vahşidir ve köpek dövüşlerinde kullanılmıştır. Ayrıca kızak çekmiştir. Çevresine karşı son derece saldırgan bir tutumu vardır. bir köpek dövüşünde çok hırpalanır. W. Scott adı verilen bir adam onu alır, tedavi eder ve bu olaydan sonra çevresinde karşı oldukça sevecen bir şekilde yaklaşır. Önceki hayatının tam tersi bir yönde hayatını devam ettirir.
Kiche: Beyaz Diş’in annesidir. Bu isim ona Kızılderililer tarafından verilir. Beyaz diş için her şeyi yapan bir annedir. Daha sonra borç karşılığı birine verilir. Aslında bir köpektir.
Gri Kunduz: Kiche ve Beyaz Diş’i ormanda bulup onları kendi işlerinde kullanmış ve onlara sahiplenmiştir. Kızak çektirmiştir. Dawson ve Klondik’e kürk, bağırsakla dikilmiş deri eldiven ve çarık götürmüş, bundan dolayı çok para kazanmış ama daha sonra bu paraları gereksizce harcayıp zor duruma düşmüş ve Beyaz Diş’i satmak zorunda kalmıştır.
Baseek: Gri Kunduz’un kampında bulunan bir köpektir. İlk başlarda Beyaz Diş’i çok döver, yaşlanınca Beyaz Diş tarafından dövülür ve ona karşı çekingen bir tavır takınır.
Uzun Dudak: Gri Kunduz’un kampında yaşayan çok güçlü bir ödevdir. Her zaman Beyaz Diş’e düşmanlık yapmıştır. En sonunda Beyaz Diş tarafından öldürülür.
Üç Kartal: Kızılderililer ve Gri Kunduz’dan alacağı olduğu için Kiche’yi alır. Kitabın sonraki bölümlerinde pek adı geçmez.
Mitsah: Gir Kunduz’un kampında çalışan biridir.
Güzel Smith: Son derece çirkin bir adamdır. Boyu kısa, tepesi sipsivri, yüzü vücudunun diğer yanlarına oranla çok büyüktür. Korkak ve kişilik olarak çok zayıf bir insandır. Gözleri ve saçları sarıdır. Kamptaki insanlara yemek pişirir ve bulaşıklarını yıkardı. Hile yoluyla Gri Kunduz’dan Beyaz Diş’i almış, ona çok eziyet etmiş ve onu köpek dövüşlerinde kullanıp çok para kazanmıştır. W. Scott’un evinden Beyaz Diş’i çalmaya kalkmış ama başarılı olamamıştır.
W. Scott: Emekli bir yargıçtır. Ayrıca maden uzmanıdır. Bulunduğu bölgede büyük bir nüfus sahibidir. Kitapta, sağlam bir karakter olarak yansıtılır.
Matt: W. Scott’un yanında çalışan biridir. İnsanlara karşı önyargılıdır.
Collie: San Fransisco’da bulunan evde yaşayan bir çoban köpeğidir. İlk başta Beyaz Diş’e saldırganca yaklaşır ama daha sonra onla dost olur.
Dick: San Fransisco’daki evde yaşayan bir tazı köpeğidir. İlk başlarda Collie gibi Beyaz Diş’e karşı düşmanca davranır ama daha sonra o da dost olur.
Jim Hall: bir çok cinayet işlemiş, bir çok kez cezaevine girmiş fakat huyu bir türlü değişmemiş bir insandır. Son suçunu aslında haksız yere görmüştür. Polisler tarafından yapılan bir oyun sonucu yargıcın karşısına çıkmıştır. W. Scott tarafından cezaya çaptırılmış ve bunun intikamını almak için evine gizlice girmiş ancak Beyaz Diş tarafından öldürülmüştür.

Kitabın Yorumu: Kitapta ahlaki değerlerle örtüşen ifadeler var ama bu değerler kitapta antitez şeklinde ve gerçekle uyuşacak şekilde verilmiş. Kötü olaylar anlatılmış ve buradan çocuğun doğruyu bulması istenmiş. Meselâ kurdun kavga anında yenilirken öfkeyle rakibine saldırması ama bu kalkış sırasında bacaklarının birbirine dolaşması ve tekrar altta kalması gibi. Anlatılmak istenenler olayla içinde anlatılmış, bir öğüt olarak çocuğa verilmemiştir.
Kitapta, olaylar çok ön planlı, duygular ise ikinci plandadır. Duygular olayların alt yapısını oluşturacak şekilde kitapta verilmiştir.
Çocuksu öğeler çok fazla değildir kitabın genelinde birkaç. Çocuksu öğe bulunmaktadır.

=P
Kasım 13th, 2008at1:52 pm

üfff lütfen biri suraya kitaptaki olayı da eklesn yaa!!
olayı biri yazarsa ck sevinirm

=O
Kasım 17th, 2008at2:15 am

ya bu kadarda uzun özet olurmu hemde kitaptaki olayla alakası yok

:D
Kasım 17th, 2008at12:10 pm

yha hepiniz neden igrenç diosunuz ki bnce çoqq güzel olmuş yhani sizde saçmalıyonuz

ERCAN
Kasım 20th, 2008at12:19 pm

Çok güseldi teşekkür ederim yazdım hocada beyendi…

emre
Kasım 24th, 2008at9:25 am

bu kitap bir harika.okumatan varsa okumasını isterim

emre
Kasım 24th, 2008at9:25 am

bu kitap bir harika.okumay
an varsa okumasını isterim

ferhat
Kasım 26th, 2008at11:25 am

bu kitabın biraz daha kısası olsaydı hoca ödev vermişti yanıltmak için bende bu kitabın özetini yazacaktım.

gaye
Kasım 27th, 2008at1:07 pm

gzm bozldu bea EMEĞE SAYGI

eda
Kasım 30th, 2008at2:43 pm

çokkkkk güzel herkese okumasını tavsiye ederim:D

burak
Kasım 30th, 2008at4:25 pm

offf vahşetin çağrısının ana fikri yok

a$dqwé
Aralık 2nd, 2008at10:15 am

kitabın yorumu güzelmiş saol..

eda
Aralık 2nd, 2008at1:53 pm

ben okumadım ama güzele benziyoooooooooo

kübra
Aralık 2nd, 2008at1:55 pm

yha okudum ama hatırlamıom ki bi pook

esra
Aralık 2nd, 2008at1:57 pm

NİYE ONAYLAMION YORUMLARIMIZI SAYIN REJİ

admin
Aralık 2nd, 2008at2:46 pm

🙂 Onaylamaz mıyız Esra hanım 🙂

orç
Aralık 2nd, 2008at3:25 pm

çok saçma iki kitap bir arada olmaz

admin
Aralık 2nd, 2008at3:33 pm

Saçma değil Çünkü Bu iki kitapta aynı.. İsimleri değişik farklı çevirilmiş.

admin
Aralık 14th, 2008at10:53 am

kitap biraz farklı isminde de yazıyo beyaz diş diye

Sercan Girgin
Aralık 14th, 2008at1:14 pm

la neyi war işte ne gzl yahw sizde be kardeşim gzl olmuş gayet ama bi kaç olay daha olsa mesela en başta Bill ve Henry nin yaşadıkları daha gzl olurdu

hilal
Aralık 15th, 2008at12:16 pm

cok teşkür yazılı vardı son güne kaldı ödev ama sizinsyde özet çıkardım saolun

mehmetcan
Aralık 16th, 2008at8:38 am

çok uzun en iyisi kendim yaz bu arda m2 de çarı olan war mı?

son mamaklı
Aralık 21st, 2008at5:35 am

yha arkadaslar bu kıtabın ıkısı bı arada ben beyaz dısın okudum ve odev ıcın ozetını cıkardım sımdı hoca vahsetın cagrısını oku dedı bende ozetıne basvurdum aynsıı degılmı hoca cakar AQ napsakkkı yardım edersenız sevınırım

BUĞRA
Aralık 27th, 2008at12:51 pm

süper bir kitap sadece çocukların değil büyüklerinde okuması lazım manyak güzel çokta eğitici

oğuzhan
Aralık 28th, 2008at9:35 am

güzel herkesin okumasını isterim

batuhan
Aralık 30th, 2008at10:28 am

özgürlügün önemini anlatıyor ama çok uzun bir kitap

sagocualptug15
Ocak 6th, 2009at11:17 am

sıkıcı ama çok şey anlatıo buradan sagoculara msnem alptug_world@hotmail.com

zeyno
Ocak 7th, 2009at3:35 pm

üf çok uzun siz yakın da batarsınız

selin
Ocak 10th, 2009at4:00 am

:D:D bncede yaf özet dediğin kısa bişi olur bnm bldiim bu ne bunu ypcağnıza ktbın hpsini koysaydınız yane bu ne

büşra
Ocak 10th, 2009at5:25 am

bence çok güzel bir site bütün herkeze tavsiye ederim

adsız
Ocak 12th, 2009at4:24 pm

bu kitabi okumadığıma pişmanım keşke daha önceden okusaydım herkese tavsiye ederim….

m3l3q
Ocak 14th, 2009at2:28 pm

puff bu nee yaaa bu daha özeti kendini okusanız sıkıntıdan patlarsınız yaa

mert
Ocak 21st, 2009at1:04 pm

konusu çok uzun gıcık oldum pok gibi

AYSU
Ocak 29th, 2009at5:51 am

BN BU KİTABI VALLA OKUDUM
263 SAYFA FALANDI SÜPER BİŞE BAĞLILIK YAPTI OKULDA HEP ONDAN BAHSEDİYORUM Bİ GÜN 2 DER BOYUNCA ONNUN ÖZETİNİ ÇIKARDIM LTFN OKUYUN GERÇEKTEN HARİKA Bİ KİTAP UZUN AMA BİRAZ OKUDUKÇA HEYECAN VERİYO AMA ÖLE ÇOK KÖTÜ POK GİBİ YAZANLAR KİTAP OKUMAYI SEVMEYENLERDİR DEMİŞ OLAYIM

sanene
Şubat 4th, 2009at4:49 am

ya simdi beyaz diş ile vahşetin çağrısı aynımı? yardım pls

murat
Şubat 5th, 2009at2:52 am

bence çok güzeldi herkesin okumasını tavsiye ederdim adamlar çok da güzel özet çıkarmışar

samet
Şubat 5th, 2009at9:41 am

çokkkkkkkkkkkkkk güzel yaaaaaaaaaaaaaaaaaa herkesin okumasını isterim hiç kimsede iğrenç diyemez buna çünkü bu çok güzel

gzl kıss
Şubat 5th, 2009at11:17 am

ıyy okuyamıyorumm çok uzun yazamicam

İdas
Şubat 8th, 2009at5:07 am

Bu kitabı okumadan,hele hele özetini bile okumaya katlanamadan eleştirenleri kınıyorum ve yuh diyorum .Ben kitabı okumuştum,elimden bırakmadan bitirdiğim bir kitaptı.Mücadeleyi,güvenmeyi,sevmeyi,bir yere ait olmayı,vahşeti,iliklerinize kadar hissedeceğiniz muhteşem bir kitap.Bu kitaba olumsuz laf söyleyenin algılama özürlü olması kuvvetle muhtemeldir.

buse
Şubat 17th, 2009at8:21 am

arkadaslar bence hic uzun degil cok guzel

buse
Şubat 17th, 2009at8:21 am

arkadaslar bence hic uzun degil cok guzel

mefsen
Şubat 22nd, 2009at11:10 am

ewet yaaa kitabı okusam daha iyidi yani

seda
Şubat 23rd, 2009at3:14 pm

yha çok uzun ama güzel okudum birazda kısa olsaydı mükemmel olurdu bide beyenmeyenlerde lütfen diğer arkadaşlarımıza saygı göstersin:):):)

ela
Mart 2nd, 2009at12:03 pm

abe çok uzun beaaaaaaaa bunun daha kısası yok mu :)))))))

ultraaslan
Mart 6th, 2009at3:00 am

bence jack london’un diğer romanları gibi mükemmel bir eser herkese okumasını tavsiye ederim:D

ultraaslan
Mart 6th, 2009at3:02 am

O pok gibi diyenlerde bence hiç kitap ve hayvan sevigisi yok çünkü hayvan sevgisi olanlar bu eserleri okurlar ve benim gibi çok beğenirler:D

büşra
Mart 11th, 2009at11:50 am

bence iğren. bi kitap

selahattin
Mart 14th, 2009at12:51 pm

abi saolasın ben 8e gidiyorum sınavda bunun özeti sorulacak bende bari çıktısını alıp kopya çekerim:D k5

hgdbn
Mart 17th, 2009at8:20 am

bu kitaplar güzel

nazlı
Mart 21st, 2009at1:06 pm

bu neee çokkk uzunnnnnn:(:(

buse
Mart 31st, 2009at6:08 am

bence çok kısa ve çok güzel.etkileyicive aynı zamanda da sürükleyici

fatih
Nisan 6th, 2009at2:24 pm

iyi de bu vahşetin çağrısının özeti değil ki beyaz dişin özeti

akın
Nisan 12th, 2009at4:29 pm

ozeti uzun bulanlar ıcın soluorum alıp elınıze okusaydınız kendınız ozetini cıkarırdınız. ama siz hazıra alısmısınız nese bu yolda devam edın sbs de yada oss de artık paragrafın ozetını indirirsınız. ben bu kıtabı ve jack london ın tum eserlerını okudum ve odtu deyım=)

akın
Nisan 12th, 2009at4:33 pm

ya bu arada yanlıs hatırlamıyorsam mıtsah gri kuduzun ogluydu ama okuyalı cook oldu emın deılım sıte admınlerının elıne saglık.

yyasin
Nisan 15th, 2009at3:35 pm

yha gençlik bu özeti bulduğunuza sükredin bu ozet cimri kitabının özeti yanında hiç bişey kalır

ipek
Nisan 16th, 2009at9:24 am

ben çok beğendim arkadaşlar

lolişşş
Nisan 19th, 2009at9:04 am

beyaz dişlen bu vahseti aynı mı sandın yavrum öle deeeel işte

uğur
Nisan 25th, 2009at10:06 am

anlayan anlar kıtabı bence harıka bı kıtap herkese tavsıye ederım ayrıca cok ta guzel anlatılmıs kahramanlar cok ayrıntılı ıncelenmı mukemmel

yasemin
Mayıs 2nd, 2009at6:41 am

vahşetin çağrısı ayrı bayaz diş ayrı bir kitap

afranur
Mayıs 19th, 2009at11:55 pm

bence çok güzel herşey için teşekkürler renkler ve zevkler tartışılmazzzz

merve
Mayıs 23rd, 2009at1:00 pm

Bence çok güzel bir kitap ve kitapla ilgisi var teşekkürler çok lazım olsu elllerinize sağlık.Emeği geçen herkese teşekkürler.

merve
Mayıs 23rd, 2009at1:03 pm

Bence çok güzel bir kitap ve kitapla ilgisi var teşekkürler çok lazım oldu elllerinize sağlık.Emeği geçen herkese teşekkürler.Okumadan yorum yapmayın.Süper bir kitap okumnızı tavsiye ederim.

adanalı
Mayıs 24th, 2009at1:19 am

çok müthiş bir kitap okumasl çok zevkli ve heyecanlı

halil
Eylül 2nd, 2009at5:22 am

bu kitap kadar güzel bi roman okumadımç

GÖKSU
Eylül 23rd, 2009at1:28 pm

güzel VALLAHA ÇOK BEĞENDİM…

GÖKSU
Eylül 23rd, 2009at1:31 pm

ben çok beğendim çok güzel yabancı biri yazsa bileçok emek verilmiş ve üstünde baya çalışılmış bir hikaye beyenmemek elde de değil daha önce çok hikaye okudum ama bunun gibideğil yapanın elerine sağlık

garıp16
Ekim 13th, 2009at12:01 am

Alıp kitabı okuyun

ali
Ekim 18th, 2009at10:08 am

hiç beğenmedim

sxasdxas
Ekim 28th, 2009at5:40 am

yalan söylemeyelim lütfen kitapın aynısını ortaya koymuştur bence

karslanos
Ekim 31st, 2009at2:09 am

benim için uzun bir hikaye özeti üzgünün ben daha ilköğretim öğrencisiyim 🙁

:) (:
Kasım 1st, 2009at5:54 am

Herkez diye yazılmaz herkes diye yazılır.

leyla
Kasım 3rd, 2009at9:38 am

okumadım ama öyle şeyler çooook dikkatimi çeker belki güzeldir

leyla
Kasım 3rd, 2009at9:39 am

😡
güzel bi cevap

mIStıkkKk...
Kasım 17th, 2009at11:16 am

BEN İLkOkUl 5E giDerKEN HOcAM MutLAka HERKes Kitap ÖZet dEfTERİ alCAk deDİ ebn aLDIM okUDUğUM buTun KitaPALrı YAzDIm ORta OKulA geÇİnce ben LZIM oLMAS dEDiM karDESime LAZım OLDU BENDe  sAYfaLARI yIRTTım onDan SOnA orat OkuL hocaSI dA SizziN ilKokuL  ÖZetd EfteriNDİZdekİ KiTAPları BAN aweriN DEDi BENDE Sap Gİbİ kaldıM BU Sİte sayesiNDE ÖDewimİ yapabİLDim 
ADmiN tSk….

gizem
Kasım 17th, 2009at12:03 pm

bu kadr uzun özetmi olur bee 2 saattir oku oku bitmedi bn bunu hoca ya verirsem kesin cakar offf ya napcam bnnn:):(

gizem
Kasım 17th, 2009at12:04 pm

kitabın özeti buysa tamamı ne kadr acaba ?????? :):(:):)

quarter victoria
Aralık 7th, 2009at5:17 am

o kitabım 1 TL sini bile bulamayanlar var bunu biliyormusun kardeşim???

jackson maria
Aralık 7th, 2009at6:10 am

katılıyorum sana kardeşim çoq biliyorlarsa kendileri yazsınlar dimi yha!!!

kevser
Aralık 7th, 2009at7:42 am

cok güel kıtap okurken kendimden geçtim

melek
Aralık 9th, 2009at10:54 am

bence güzel ama biraz kısa olsaydı benim için daha iyidi yarına kadar özet yazmassam adım melih olucak bizim türkçe öğretmeni gerçekten acımasız ben istanbulda bir kız öğrencisiyim

admin
Aralık 25th, 2009at12:07 pm

Beyaz diş ile vahşetin çağrısı kitapları aynı kitaplar zaten.

bezmara
Aralık 26th, 2009at5:33 am

güzel ama biraz uzun fazla uzun hikaye özetleri fazla yazmayım ama MÜTHİŞŞŞŞŞŞŞ olmuş!!!!!

kaan
Aralık 28th, 2009at9:58 am

bunu kim yazmışsa çok kötü değildi yani kötü yazmış

YAVUZ
Ocak 13th, 2010at4:28 am

Arkadaslar ben bu kitabın birini okudum bana beyaz diş le vahşetin çağrısı aynı gibi geldi ben beyaz dişi okudum çok beğendim

YAVUZ
Ocak 13th, 2010at4:30 am

BYAZ DİŞ 207 SF MÜTHİŞ HAYATIMDA OKUDUUM İLK KİTAB GECE UYUYAMADIM BİLE MÜTHİŞ Tİ KISACA

YAVUZ
Ocak 13th, 2010at4:33 am

GİZEM EĞerR KİTABI OKURSAN FİKİRLERİN TAMEMEN DEĞişir

gamze
Ocak 31st, 2010at2:03 pm

Kitabın sonunda bittim. İki göz iki çeşme oldum. Tek kelimeyle harika…

gamze
Ocak 31st, 2010at2:04 pm

Arkadaşlar beyaz diş de en az bu kitap kadar güzel. Oda harika bir Jack London eseri…

habibe
Şubat 5th, 2010at1:16 pm

hikaya neyi antatır

büşra
Şubat 7th, 2010at4:22 am

ağlıyacağım(::(::

aLpeRen
Şubat 17th, 2010at4:59 am

arkadaslar beyaz diş ve vahşetin çağrısı ayrı kitaplardır

sefa
Şubat 23rd, 2010at9:50 am

jack londonun beyaz diş kitabıyla bunun arasında benzerlik var ama aynı deil salma alperen 😀

halilmert
Mart 14th, 2010at2:27 am

kısa demiştim ama bu uzun

sumbit
Mart 21st, 2010at8:28 am

akın says sana söylüyom kitabı okuduysan özet sitesinde ne işin var+sbs-össdene yabarsak yabarız derdi senimii gerdi

dmt
Mart 23rd, 2010at10:08 am

yazılıda çıkıcaktı saolun özeti okudum ama adı okudu olsun die neyse artk kopya fln soruyu yapcaz ama tatilde okucam bu kitapı………

assassin (ercan)
Nisan 19th, 2010at11:51 am

ben kitabı okumutum yarın 2 sınavım vardı 1 rine çalışım zetini burda okudum sperr bi kitap şah damarlar kopuyor arıntılı çok güzel brem 325 sflığını okudum okadar güzel bir kitap ki okuyun bunlan kalmayın 😀 bence

buse
Nisan 19th, 2010at11:55 am

heyy uzun dudk = lip-lip olması gerek miyormu ?** AMA ONUN DIŞINDA GÜZEL BEN KİTABI OKUDUM 🙂 okuyun kesinlikle sonlarında ağlıycaktım 🙁 yavruları 🙂 fln var ya ona sırnaşıyorlar oda yüzlerini yalıyor 😛 güzel bir hikaye kesin okuyun

berk
Nisan 19th, 2010at12:05 pm

way be bütün sınıf burdaymış buse- ercan buse sen ineyin tekisin dev sitelerinde ne işin var hemde akşam 10.30 de hadi sensüt iç uyu xD bu arada sağlun yazılıdan 90-70 alırım akın bu arada her şey sbs değildir olm sen askerde daya yersin epey muhahahahaha XD

buse
Nisan 19th, 2010at12:11 pm

gizem sana acıyorum 0 basıcak hocan 😀 çok ta umrumda okusaydın

hakan
Mayıs 1st, 2010at10:51 pm

bu ne kadar uzun yaaaaa yazamam ben bunu….

fatihhan
Mayıs 9th, 2010at2:05 am

biz özet yazdık destan deil maşallah destan çıkarmışlar

kadir
Mayıs 30th, 2010at1:39 am

tam istediğim gibi ama çok uzun yarısını anca yazarım heralde :((

Enés Aktas RonaLdo xD
Mayıs 30th, 2010at10:41 am

siz ozet cıqarmayın héMén Hazıra Kacın né oLur Lan surda aDam qıbı oturup Hikayé okusanız ondan sonra Özét cıkartsanız ama yok bén hazırı warqén okumaya Né Gerék war dérsén sbs’dede internetten yazarsınız özétı xD
özénty qéncLık

muhammed
Haziran 5th, 2010at4:38 am

bu öykü öyle bi hoşki hiç kimse düşünemez

yunnus
Haziran 10th, 2010at10:45 am

beyaz dişle bu kitap aynı mı deilmi herkes farkli bişe sölüyor…..!!!!!

can
Kasım 1st, 2010at6:24 am

söylediğin doğru akın arkadaşım ama bunu bir de ingilizceye çevireceğim .kelime hazinemizde eksikler var çevirince yanlış oluyor .

ela
Kasım 1st, 2010at6:25 am

niye bu çevirenler de insan. bu çevirenlerin kelime hazinesi çok mu geniş.can ARKADAŞIM

Bilge
Kasım 4th, 2010at7:43 am

çok uzun ben biraz kısa özet istiyorum :S

gamze genç
Kasım 21st, 2010at4:55 am

mükemmel bir kitap beyaz dişi okudum şimdi sira vahşet,n çağrısını okuycam beyaz dişi tavsiye ederim

gamze genç
Kasım 21st, 2010at4:57 am

evet harika çok haklsımn

yelda
Kasım 22nd, 2010at9:51 am

mitsah gri kunduzun oğludur tamammı çalışanı değil

sjr
Aralık 1st, 2010at8:15 am

aynı deil “zaten”

TANER
Aralık 5th, 2010at11:47 am

efendım gzl kıtab

nihal
Aralık 5th, 2010at11:48 am

(-_-)

encılov
Aralık 5th, 2010at11:49 am

😀

duygu
Aralık 12th, 2010at2:21 am

çooookkk işime yaradı allh razı olsun grçekten süperrr olmuşş çok çok tşkkürlerrr

tr
Aralık 20th, 2010at9:36 am

yess süperrr

tr
Aralık 20th, 2010at9:37 am

ewtt

polatlı lı
Aralık 21st, 2010at1:28 pm

güzel kitap her sayyfası macera arkadaşlar macera kitapları varsa önerirmisiniz (teşekkürler) 😀 :=)

birol diyor ki: siz salaksınız
Ocak 7th, 2011at12:15 pm

ben bunun özetini istiom ayı ana sını değil 😀 😉 🙂

birol diyor ki: siz salaksınız
Ocak 7th, 2011at12:16 pm

🙂

birol diyor ki: siz salaksınız
Ocak 7th, 2011at12:16 pm

şşııştt kız sana demedim sakız böhöhöhöhö

ece
Ocak 11th, 2011at11:27 am

çooook harika şu ana kadar gördüğüm en ayrıntılı beyaz diş özeti çok işime yaradı saolun

gsforever
Şubat 2nd, 2011at7:08 am

çok güzell sağolun ama olay nerde geçiyor ve zamanı nedir???

mertcan taçyıldız
Şubat 2nd, 2011at7:17 am

çok işime yaradı çok sağolun

berker diyorki :D
Şubat 11th, 2011at8:22 am

çok güzel bir kitap

Teşekkürler
Mart 7th, 2011at7:00 pm

Gerçekten Çok Teşekkürler Çok Güzel Anlatmışsın

bencik
Mart 20th, 2011at11:39 pm

çok güzel bir kitap ama flimş olsa daha güzel olacah….. inşallah flimide çıkar…:)

bencik
Mart 20th, 2011at11:41 pm

inşalah güzel bir filimide olur..)

bencik
Nisan 5th, 2011at9:47 am

sürgün mağrasında bir gün

bencik
Nisan 5th, 2011at9:48 am

bide bir kadını sex günlükleri internetten yaz çıkar

~~~~
Nisan 17th, 2011at3:38 am

çok müthiş demi aynı sörvayvur gibi

zeki kurt
Mayıs 9th, 2011at5:22 am

g€rç€kt€n çok güz€l kitæb

furkan
Mayıs 22nd, 2011at6:34 am

bencede çok güzel bu kitap bende var ama adı beyaz diş vahşetin çagrısı degildi.. ^_^

Sezen
Eylül 13th, 2011at11:32 am

valla ben kısa birşey istiyorum nasıl bulucam LAN!

fatma inci
Ekim 23rd, 2011at5:53 am

gerçekten de çok güzel

abdullah
Ekim 25th, 2011at11:02 am

bence gayet güzel ama kitabın basını pek anlatmadan gecmişsin ama ana konu gayet net kitap hakkında hiç bilgi sahibi olmayan kişiler boşuna okumayın önce konusunu falan buln araştırın teşekkuler..

alemdar
Kasım 28th, 2011at2:04 am

süper İŞİME yaradı

alemdar
Kasım 29th, 2011at10:35 am

cok güzel arkadaşlarımada tavsiye edicem

alemdar
Kasım 29th, 2011at10:36 am

ne biçim yorum yzmışsın

alemdar
Kasım 29th, 2011at10:37 am

salakmısın sörvayvurla ne alakası var

alemdar
Kasım 29th, 2011at10:37 am

salak ne biçim okumuşsun

alemdar
Kasım 29th, 2011at10:38 am

süper kitap ama sen neden süper değilsin taner sütü

alemdar
Kasım 29th, 2011at10:39 am

kısayı napıcan uzun yap notu kaaaaap

alemdar
Kasım 30th, 2011at2:47 am

DÜZGÜN KONUŞ SEZEN

davut
Aralık 1st, 2011at6:17 am

çok güzer olmuş çok beyendim

canan
Aralık 5th, 2011at8:03 am

bune be kıtbn kndisini okusam aynı

merve
Aralık 22nd, 2011at11:39 am

degilmi canan olmamış

batıkan
Aralık 25th, 2011at1:16 am

çok işime yaradı saolun

rozerin
Ocak 2nd, 2012at12:29 pm

müthişti okumayan maldır

zeynep
Ocak 3rd, 2012at4:27 am

kısa olmalı…… bnce çook uzun

asd
Ocak 4th, 2012at10:00 am

saolun ödeve yardımcı oldunuz :DD

ismim bir sır
Ocak 8th, 2012at7:48 am

almış itabı önüne yazmış aynısını özeti okuyupta özet çıkarmak zorunda kalıyoruz

sibel
Ocak 13th, 2012at2:42 am

birde olayın geçtiği yerleri söyler misiniz?

umutsuz aşık
Ocak 13th, 2012at2:43 am

lütfen olayın geçtiği bir yer

duru
Şubat 3rd, 2012at3:24 am

çok uzun bi özet çok çok uzunlar diyer siteler de daha kısa

MRB
Şubat 5th, 2012at12:43 pm

kısaa olması lazım

safiye
Şubat 8th, 2012at3:37 am

çok işime yaradı

rgr
Şubat 29th, 2012at10:18 am

Macera tutkusuyla yola çıktığı geminin batmasıyla minik insanlar ülkesine düşen Gulliver; ilk yolculuğunda Lilliput’lulara yardım etmesine karşılık, onların düşmanı olan Blefuscudia ülkesi insanlarını tamamen Lilliput’luların kölesi yapmadığı ve karşı tarafın donanmasını ellerinden aldığı için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Zorlukla İngiltere’deki evine dönen Lemuel, yeniden değişik heyecanlar yaşamak isteğiyle dolunca bu kez Hindistan’a gitmek amacıyla “serüven” adlı bir gemiye biner. Gemi yolda kaybolarak bir sahile çıkarlar. Gulliver, diğer yolcu ve gemicileri de kaybederek kendisini devler ülkesinde bulur. Burada bir köylü kendisini farkedip alarak evine getirir ve dokuz yaşındaki kızı Glumdalclitch’i eğlendirmesi için alıkoyar. Brombdingnag ülkesindeki devler, Lilliput halkına karşıt, kaba ve hoyrat insanlardır. Glumdalclitch’in babası Gulliver’i diğer devlere kafes içinde sergileyerek para kazanma hevesindedir. Birgün adam onu kraliçeye satar. Gulliver küçüklüğünden dolayı ezilme, farelere yem olma gibi çeşitli tehlikeler içinde yaşamaktadır. O ülkeden de kaçmayı başaran Lemuel, ülkesine döner ama yine birgün yollara düşecektir: Bu kez korsan saldırısına uğrayan gemisinden alınıp tek başına bir sandalla denizin ortasına bırakılır. Zorlukla çıkabildiği Barnibaldi adlı uçan adada yaşayan Laputa ülkesinin insanları hayatta sadece iki şeyle ilgilenmektedir: müzik ve matematik. Burada da giysileri vücutlarına uymayan, evleri ters duran normal boyuttaki insanların yaşadığı soyut bir dünyanın içinde bulur kendisini. Bu dünyada her şey tersine işlemektedir. Bu ülkede de çeşitli serüvenler yaşayan Lemuel Gulliver sonunda insanlardan soğumaya, giderek nefrete dönüşen bir tepki duymaya başlar. Onu, bu d

asd
Ekim 21st, 2012at1:27 am

arkadaşlar nie cok uyun bunlar kısa lazım

DİLA
Mayıs 4th, 2013at8:48 am

ne olur yer ve zamanı da yazın 🙁

Dilan
Mayıs 4th, 2013at8:51 am

çok doğru söyledin kitabın özetini istiyok upuzun bir şey çıkıyo zaten kitabı okusak aynı çok fazla bi fark yok

özlem
Mayıs 24th, 2013at3:05 pm

uzun olması iyi çünkü kısalar gereksiz hemen bitiriyolar

asdf
Ağustos 30th, 2013at3:54 am

yalnız beyaz diş ve vahşetinin çağırısı farklı kitaplar burada beyaz diş anlatılmış

nisfr
Ekim 31st, 2013at1:15 pm

w. scoot yargıç değil onun babası yargıçtır

Polatcan
Kasım 19th, 2013at8:15 am

usta yaw bu romanın geçtiği yer ve zaman hakkında yardımcı olabilirmiyiz

tekin81
Nisan 25th, 2014at8:20 am

uzun olsaydı .d

Yorumunuzu bırakın