Beyaz yele – Rene Guillot

beyaz_yele

Kitabın Adı:Beyaz yele
Kitabın Yazarı:Rene Guillot
Kitabın Yayınevi: Can Yayınları / Çocuk Kitapları Dizisi
Kitabın Basım Yılı:2007
Sayfa Sayısı:112
Kitabın Konusu: Romanda, on iki yaşındaki bir çocukla beyaz bir at arasındaki dostluk anlatılmaktadır.

Kitap arka kapak:
Fransız yazarı Rene Guillot, çocuklar için birbirinden güzel pek çok roman yazmıştır.İçlerinde en çok sevilen kuşkusuz Beyaz Yele adlı kitaptır. Bu romanda, on iki yaşındaki bir çocukla beyaz özgürlüğüne düşkün asi bir at arasındaki büyük dostluk anlatılıyor. Bataklıklar, sazlıklar, göller, dağlar , kovalamacalar , sevgi ve bağlılık … Doğa güzellikleri içinde doğup gelişen müthiş bir dostluk. Folko ile Beyaz Yele”nin unutulmaz dostluğu. Folko, yüreği sevgiyle dolu, yoksul bir balıkçı çocuğu. Beyaz Yele, başıboş at sürüleriyle özgürce dolaşan, kimselerin eline geçiremediği, yabanıl, bembeyaz bir yılkı atı, bir prens. Bu romanın filmi de yapıldı. Film de, romanı gibi her yaştaki insanın yüreğinde derin izler bıraktı. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklar kadar, büyüklerin de severek okuyacağı bir roman.

Bu kitabın tamamını okumanız dileği ile ….

Kitabın Özeti:
Folko ile Beyaz Yele’nin unutulmaz dostluğu…Folko, yüreği sevgiyle dolu yoksul bir balıkçı çocuğudur. Beyaz Yele, başıboş at sürüleriyle özgürce dolaşan, kimselerin ele geçiremediği, yabani, bembeyaz bir yılkı atıdır.

Folko, on iki yaşında ama bayağı becerikli bir çocuktur. O sık sık Ösebyö dede’nin sandalını alır, karış karış bildiği bataklığı dolaşırdı. O gün, bataklığın ta öbür başına gitmeye niyetliydi. Orada başıboş at sürüleri dolaşırdı.
Bir gün yine böyle bir gezintiye çıkmışken birden yanı başında bir gölge gördü. İnce boynunu uzatmış, alımlı bir tay kendisini seyrediyordu. Çocuğun yanına yaklaştı, saçlarını kokladı. Folko da parmaklarını o ipek yelenin arasına soktu. Tay ile daha yakın olmak istiyordu, ancak dönmesi gerekiyordu. “Yine geleceğim” diyerek dönüş yoluna girdi.
Bu esnada, at hırsızı iki kişinin kendilerini seyrettiğini, Folko tabii ki bilemezdi. Hırsızlar taya ve anasına doğru yaklaşıyorlardı.
Bu esnada Folko, takıldığı çamurlardan kurtulmak için ayağını çamurdan çekmeye çalışırken birden bağırışmalar ve gürültüler duymaya başladı.. heycanla geriye doğru baktı hırsızların anne atı zaptetmeye çalıştıklarını gördü. Çaresizdi. Anne kısrak, kurtulmak için her şeyi yapıyordu. Nitekim kurtuldu da. Ama kaçmayıp, geri döndü. Çünkü yavrusu da orada kalmıştı. Yavrusunım sesini duyunca bir an durakladı. Hırsızlar bu fırsatı kaçırmadılar ve hemen kemendi geçirdiler. . Artık kurtuluşu yoktu. Bir müddet sonra da anne at direnmeyi bıraktı. Bunun üzerine adamlar kemendi söküp, kısrağı
yanlarında götürdüler. Folko, bütün bunları seyretmişti. Beyaz Yele neredeydi? Hızla, beyaz Yele’nin olduğu yere koştu. Hayvan yerde inleyerek yatıyordu. Hemen yardım etmek istedi. Ancak tay çok huzursuzdu ve Folko’nun elini ısırmaya çalıştı. Anlaşılan, kendisine ve annesine yapılanlar, insanlara karşı içinde bir güvensizlik doğurmuştu. Folko, aldırış etmeden tayı bağlayan ipleri sökmeye başladı. Uzun uğraşlardan sonra sökme işi bitmişti. Tay doğruldu ve uzun uzun bakıştılar. İşte bu an, dostluk anıydı.
Folko, çok geç kalmıştı. Hızlı bir şekilde evine döndü. Anlattıklarına kimse inanmayacağı için, anlatmadı. Ama, Antonyo kendi kısraklarının da çalındığını söyleyince, onları gördüğünü anlattı. Hep beraber Beyaz Yele’nin olduğu yere gitmeye karar verdiler.
Geçtikleri yerlerde, bir yığın at vardı. Ancak, Beyaz Yele aralarında yoktu. Folko, ümitliydi. Böylece saatler geçti. Uzaktan Beyaz Yele’nin geldiğini gördüler. Yanlarına geldiğinde, hiç te beyazlığı kalmamıştı. Derisi boydan boya çamurdu. Yorgun, yaralı bir haldeydi
Beyaz Yele, kısa zamanda kendisini belli etmişti. Yüzlerce at arasından dahi, hareketleriyle seçiliyordu. Ancak, onun bu deli
ve ele avuca sığmayan hali, diğer at sahiplerini tedirgin ediyordu. Bu yüzden de onu yakalamak istiyorlardı.
Bu amaçla, bir gün Beyaz Yele’yi kıstırıp, binbir eziyetle haranın içine kadar soktular. Ancak, yine de kaçmayı başardı.
Artık, Folko’nun aklı fikri, hep Beyaz Yele’de idi. Bir gün kesin kararını verdi. Çok uzaklarda olduğunu sandığı Folko’yu görmeye gidecekti. Yola çıktığında, birazcık yol almıştı ki, önce kıpırdayan çalıların arasından fırlayan kuşu, arkasından da Beyaz Yele’yi gördü. Durmuş kendisine bakıyordu. Aynı anda, haranın patronu bütün adamlarını toplamış ve Beyaz Yele’yi yakalamak için peşine düşmüşlerdi. Beyaz Yele, yanına kadar yaklaştıkları halde, hareketsiz duruyordu. Ansızın patronun atına doğru saldırdı ve patron yere düştü. Beyaz Yele’yi elde edemeyeceğini anlamıştı. “Bırakın gitsin, kim isterse o alsın ” dedi.
Folko, “Yani ben alabilir miyim?” diye sorunca, “alabilirsin” dedi. Dünyalar Folko’nun olmuştu. O sevinçle, Beyaz Yele’yi bulmak için koşarcasına yürüdü ve onu buldu. Kemendini atıp, boynuna geçirdi. Beyaz Yele hızla koşmaya başladı. Folko, sağa sola çarpıyor, eli, kolu, dizi, kafası yaralanıyor, aldırış etmiyordu. Bir müddet sonra Beyaz Yele durdu. Karşılıklı bakıştılar. Artık kemente bile gerek kalmamıştı. Usulca çekince geliverdi. Birlikte Folko’nun evine geldiler. Atı, çimin arkasına koydu ve yem vermeye başlamıştı. Beyaz Yele kendisinindi artık. Tam da bu esnada, uzaklardan at kişnemeleri duyuldu. Beyaz Yele, önce kulaklarını dikti, sonra da hızlı bîr şekilde koşmaya başladı. Yine kaçmıştı.
Folko, çok üzülmüştü. Yavuklusunu kaybetmiş aşıklar gibiydi. Yine de ümidini kesmemişti. Haksız da değildi.
Bir akşam, bir ses duyup kapıya çkınca ve Beyaz Yele’nin gelmiş olduğunu gördüler. Bir hayli yarası vardı. Hemen yarasını sarmaya koyuldular. Görünen oydu ki, yaralı olduğu için, dost bildiği Folko’ya sığınmıştı. Folko ve kardeşleri çok sevinçliydiler.
Artık at her akşam, Folko’nun yolunu gözlüyordu. Dostlukları herkesin dilinde idi. Folko, yarası henüz iyileşmediği için ona binemiyordu. Ama, binmek ve gezmek için can atıyordu. Bir gün binmeye karar verdi. Ancak, atın üstüne atladığı an, at değişti ve silkinerek Folko’yu üstünden attı. Sonra da hızla koşarak gözden kayboldu. Vakit geldiğinde, yola koyulup, Antonyo’nun seyislik yapan arkadaşının evine geldiler. Orada Beyaz Yele’nin annesi olan kısrak vardı. Bu Fojko için tatlı bir sürpriz olmuştu. Sonra kasabaya gittiler. Her yer çok kalabalıktı, Folko ‘yu sirke götürdüler. Orada kovboylar ve atlar gösteri yapacaklardı. Folko birden heyecanlandı. Çünkü, Beyaz Yele’yi görmüştü. Gösteri bitince, at perdenin arkasından kayboldu.
Folko, “Beyaz Yele” diyerek hemen koştu. Ancak, yanıldığını söylediler. Bu at, çok benzemesine rağmen, Beyaz Yele değildi.
İki gün sonra döndüler. Folko, ümidini kesmemiş, Beyaz Yele’sini arıyordu. Bu arada haranın patronu ise, sirk sahipleri iler azgın bir atın pazarlığını yapıyordu. Belliydi ki, patron Folko’ya verdiği sözü tutmayacaktı. Antonyo bu duruma itiraz edecek oldu ama patron patrondu. Yine de, ne yapıp yapıp bu durumu Folko’ya bildirecekti. Sabaha karşı, güç bela ata bindi ve Folko’nun kulübesine geldi. Folko İse çoktan kayığa binmiş ve Beyaz Yele’yi aramaya çıkmıştı. Antonyo’da arkasından bataklığa daldı.

O sabah, Beyaz Yele başına geçeceği sürüsünü arıyordu. Adamlar da onu. Ve gördüler. Beyaz Yele’nin etrafındaki sazlıkları, otları tutuşturarak çıkmasını beklemeye başladılar. Folko’da bunu görmüştü. Beyaz Yele’yi kurtarmak İçin ileri atıldı. Her tarafının yanmasına aldırış etmeden, alevler ortasında mahsur kalmış olan Beyaz Yele’nin yanına ulaştı ve sırtına atladı. Beyaz Yele, kurtarıcısına boyun eğmişti. Çocuk atı alevlerin üzerine sürdü. Kulağına bir şeyler fısıldadı. At ok gibi fırladı. Alevler yakmasına rağmen, dışarıya çıkmışlardı.
Bütün bunları patron ve adamları da görmüştü. Önlerini kesmelerini emretti. Ama, aralarından hızla geçtiler. Kaçarak, ırmağın kenarına kadar geldiler. Bir müddet sonra Beyaz Yele, kendisini ırmağa attı.
Bu arada, patron pişman olmuş bağırıyordu: “Dön, dön atı sana verdim”
Her şey boştu. At ve Folko birbirine yapışık vaziyette, akıntıya kapılmış gidiyor, gidiyorlardı. Irmağın akıntılı suları kulağına bir ninni fısıldıyordu sanki…
Yok, yok, yok. Folko’nun bu haline, haranın seyislerinden Antonyo’da üzülüyordu. Folko ve Beya yele sonunda dönmüşlerdi .. u asi at tekrar folkonundu zaman zaman beyaz yele vahşi ve özgür hayatını gitsede Folkoyu hiç terketmedi..

Kitaptaki Karakterlerin Değerlendirmesi:
Folko: Beyaz yeleyi elde etmek için hiç yılmayan hayvan sevgisi ile dolu küçük bir çocuk
Beyaz Yele: Özgür ruhlu , teslim olmayan inatçı çok güzel bir at

Bu kitabı satın almak için tıklayınız.

emre
Eylül 27th, 2009at8:56 am

çok saol 🙂 çok güzel bir kitap :
)

aynur
Ekim 21st, 2009at10:22 pm

ben bu kitabı okudum ama sonunun yazmamışlar burda sononda geri dönüoolar yazıo merak ettim için araştırdım ve sonund adöndülerini öğrendim bilgi için teşk.:d

ŞeYtAn
Ocak 12th, 2010at9:04 am

sevdim bu kitabı

ŞeYtAn
Ocak 12th, 2010at9:05 am

bende sonunu bulamadım ama buradan baktım
…………………………… yapmışlar sonunu

mehmet
Ocak 31st, 2010at11:10 am

ya kitabı okusam daha iyi

emine
Şubat 5th, 2010at5:28 am

mehmete hak veriyorum çünkü özett dedik bize roman yazmışlar.Hocaya ne anlatcaz biz..

deneme
Şubat 7th, 2010at3:36 pm

Lütfen küfür etmeyiniz sonunda yorum yaptığınız msn adresine para cezası gelebilir bunu bilin!

admin
Şubat 7th, 2010at3:37 pm

Ama biz tamamını yazarsak sığmaz ve bu sitenin adı kitap özeti !

helga
Şubat 8th, 2010at9:40 am

yyay bu çooook güsel bi kitap çok begendim ben bu kitabi

hemegan_S4LEAGUE
Mart 19th, 2010at3:12 am

çok güzel bir kitap pahalı die almamdım bunun özetini okudum çok saolun …………:D

hey dostum
Mart 23rd, 2010at4:26 am

çok çok çok çok çok teşekkürler performnstn 95 ldım

çiğdem
Mart 29th, 2010at7:28 am

ya biz yarın yazılı yapçaz bu kitaptan kitabın tamamı yokmu ama yinede güzel lütfen cvp verin

adı bende saklı
Nisan 12th, 2010at7:46 am

sonunda dönüyorlar eve bis sözlü oldk kitap cok güselmiş gerçktn 😀

sananeXD
Nisan 21st, 2010at8:07 am

bu kitabın yarısına geldim bazı yerleri sıkıcı olsa bile gzl

mehmet10
Nisan 26th, 2010at5:33 am

BU KİTABI BEN OKUDUM ATLARI SEVEN İÇİN İYİ AMA BENİM GİBİ YANİ ATLARLA UĞRAŞMAYANLAR İÇİN FAZLA İYİ DEĞİL.

gizem
Nisan 29th, 2010at12:23 am

ne bu bee özeti yazana kadar ellerim koptuu

tufan
Mayıs 12th, 2010at10:36 am

Yha Offf Özet dedik roman çıktı :S türkçe proje görevim war
Kac sayfa çıkar bundan 1 sayfa a4 çizgisiz kagıdına yazabilecek kadar bir özeti yok mu bunun :S

yigidoo
Mayıs 20th, 2010at8:43 am

cok guselll bayıldm kitabını okudm zaten 🙂

demeT
Mayıs 23rd, 2010at2:46 am

arkadaşlar bi çok güzel bir kitap ama sonu daha ayrıntılı olsa dahada güzel olurdu biz bu kitaptan sınav olcaz ama yeterli bilgi yok yinede çoookk teşekkürleR

pisiko
Eylül 25th, 2010at10:37 am

var beyaz yele tamamı yaz çıkar

yaren
Kasım 24th, 2010at12:49 pm

ya kitabn haramanlarnın ismlerni bilen varmı en ufak folko antonyo ösebyo beyaz yele dışında .(

ACİL ! ! noluur

biri
Kasım 30th, 2010at1:32 am

kitap güzelmish

öteki
Kasım 30th, 2010at1:36 am

tabiiki güzel olcak:)) 😛

enes
Aralık 2nd, 2010at12:03 pm

bu site sayesinde 100 aldım 🙂

Furkan
Ocak 1st, 2011at5:47 am

Bu site cok güzelXD

emre
Ocak 4th, 2011at8:32 am

özetin özetini çıkardım:)

talebe
Ocak 5th, 2011at10:29 am

super bı kıtap insan okuyunca dostlugun nasıl bisey oldupunu yeniden anlıyo paylasım ıcın tessekkurler 😀

rapunzel
Ocak 12th, 2011at6:18 am

😀 mükemmel

rapunzel
Ocak 12th, 2011at6:19 am

çooookkk güzel :-*

rapunzel
Ocak 12th, 2011at6:51 am

bu site sayesinde yaırınki ödevimi sayesinde yetiştirebilicem çoookk tşşkkrler :3

rapunzel
Ocak 12th, 2011at6:52 am

😛

talebe
Şubat 6th, 2011at11:02 am

hikayeyi okumadım özetine baktım

buse
Şubat 12th, 2011at5:54 am

çok sıkıcı…hoca da vere vere bu kitabı verdi…

buse
Şubat 12th, 2011at5:54 am

bu kitabın neresi güzel????

ilyas
Şubat 17th, 2011at6:08 am

ne kadan güzel bi kitap bu baıldım yazanın elerınden öpam …

İREM
Mart 3rd, 2011at10:02 am

burda cok güzel özetlemişler ve bilgi vermişler süper..

sanem
Mart 16th, 2011at6:02 am

yaa ne malsnz bu ktbın neresi gzlll:)
mööööler sizi inekkk yani

azra
Mart 16th, 2011at6:23 am

sanem sana ktlyorum.bu möölerle takılnayak biz:)XD

sanem
Mart 16th, 2011at6:26 am

bendensin azra=)
APAÇİ GENÇLİK
kıyamet kopuyomuş hadi bizde kopalımXD

sanem
Mart 16th, 2011at6:34 am

daha fazla konuşma bence yoksa fatmagülden bi farkın olmacak

alper
Mart 16th, 2011at6:36 am

annıyom derdini aynaya bakta konuş

sanem
Mart 16th, 2011at6:38 am

uzatma kes sesini yoksa fatmagüle döncen

hürem
Mart 17th, 2011at7:06 am

bu kitap çok güzel.okudm ve çok sevdm…….

mete
Mart 30th, 2011at4:48 am

ya çok güsel özet işime yarıcak ama inşallah hoca anlamaz internrtten çıkardığımı 😀

CETDA
Nisan 3rd, 2011at5:28 am

ben bu kitabı hernekadarda okumak istemiş olsamda okuyamadıgımdan dolayı buraya baktım ve kitabı buradan yazdım . Ve çok begendim . okumuş kadar oldum . RENE GUİLLOT ‘un ellerine saglık . ( tebrikler)

ayşe
Nisan 21st, 2011at4:24 am

beyaz yele 8 ırmağa girince ölüyor mu?

su mabeynci :)
Nisan 24th, 2011at7:58 am

çok güzel bir kitap çok beğendim.çok güzelde özetlemişiniz sağolun.. 😀

serap
Nisan 24th, 2011at7:59 am

bencede sana katılıyorum su’cum <3

yiğit
Nisan 27th, 2011at6:50 am

biraz daha kısa olamazmıydı

özlem
Nisan 29th, 2011at7:58 am

çookkk ğüzel saol beyaz yelecim teşekküler

özlem
Nisan 29th, 2011at8:04 am

🙂 allhım çok güzemm istediğim gibi

fatma nur
Mayıs 18th, 2011at9:52 pm

proje ödevi uzuz plur ne kadar cok yazarsan o kadar çok puan alırsın

mete
Ekim 2nd, 2011at5:19 am

ya bu kitaptan çıkarıla somuç ne ve olayın geçtiğiyer neresi lütfen söylermisiiz çok önemli enayi türkçeciyi kandırcamda 😀

zehir
Ekim 12th, 2011at9:15 am

çok tşkürler birde satır başını filan gözterse harika olur ama olsun böylede iyi

😉 😀 🙂

zehir
Ekim 12th, 2011at9:17 am

; )

müzeyyen akyıl
Ekim 20th, 2011at7:29 am

bu kitabı çok sevdim herkese tavsiye edebilirim.sizinde bu kitabı okumanızı isterim ÖZBURUNLU

EMRE AKYIL
Ekim 20th, 2011at7:40 am

sevdim herkese tavsiye edebilirim.OKUYUN

KARDELEN AKYIL
Ekim 20th, 2011at7:41 am

sevdim herkese tavsiye edebilirim.irim.OKUYUN ve de çok açıklayıcı olduğu için çok sevdik

müge
Ekim 30th, 2011at4:23 am

ben sonunumerak ettim diye baktım ama gerçekten muhteşem

mfdgtyh
Kasım 9th, 2011at3:02 am

pındık yaramaz bir çocuktu buna rağmen abisi çok seviyordu , bazen ismi piyandike oluyor, bazende pın

ismimi unuttum !
Kasım 10th, 2011at12:58 pm

bunu 3 saatte yazdım oyunumdan oldum ama rene guillot eline sağlık kitabın yüzüne bakmadımm 😀 ama süper miş
(tebrikler)yazana

ismimi boşwer
Kasım 12th, 2011at3:44 am

çok güzel tamamını okucam

emre
Kasım 12th, 2011at11:44 pm

bence buraya girenler ezberlemece deil romanın asını okusun

ismimi boşwer
Kasım 13th, 2011at5:21 am

amqorum hepinizin

abdullah
Kasım 15th, 2011at2:12 pm

güzelmiş bu kitap

seda
Kasım 16th, 2011at5:47 am

ben bu kiyabı pek sewmedm.Çünkü benim için fazla sürükleyici değil

büşraaaaa
Kasım 19th, 2011at6:32 am

süperrr yaa 4-5 kez okümşümdür bü kitabıı
süpperr!!

büşraaaaa
Kasım 19th, 2011at6:33 am

manyakmısın bee sen sewmiosan napalımm mallllll :DDD

gamze
Kasım 24th, 2011at8:57 am

beni kurtardınız teşşekkür yazılaıldan 100 aldım

gamze
Kasım 24th, 2011at8:59 am

aalah razı olsun varolun sağolun dostlar sğolsun…

şebnemmm
Kasım 24th, 2011at9:17 am

kakaikoko

ipek
Kasım 29th, 2011at7:36 am

çook güzellllllllllll

emine 06
Aralık 4th, 2011at8:12 am

acayip beğendim arkadaşlarıma teklif edivcem harika

ilyas
Aralık 4th, 2011at1:58 pm

arkadaşlar bnm kitapta sonu yazmıyordu burdan okudum çokk sağolun emqene saygı 🙂

isra
Aralık 8th, 2011at5:16 am

bence bu kitap ve hikaye çok güzel

ahmett
Aralık 11th, 2011at11:27 am

Çok kötü bir kitap hiç bişey anlamadım :S

büşra
Aralık 13th, 2011at7:47 am

gerçekten çook teşekkür ederim ben bu kitabı almadım dağrousu alamadım..teşekkür derim 🙂

admin
Aralık 15th, 2011at7:56 am

çok güzel bence

d
Aralık 18th, 2011at8:36 am

ana fikir ne

lalala figen can caner göksu boncuk
Aralık 22nd, 2011at11:23 am

bence kitap çok güzel… müthişş

meliha nur
Aralık 22nd, 2011at11:54 pm

ben bu kitaptan hiç birşey anlayamadım karman çorman bişey 😛

ayça
Aralık 28th, 2011at10:50 am

anlaşılmıycak bişey yok

ayça
Aralık 28th, 2011at10:51 am

çok güzel bi kitap bayılıyorum ve okurken zevk alıyorum 😀

ipekkkkk
Aralık 29th, 2011at7:24 am

bence çokkk güzel keşke öyle bir atım olsa

betül
Aralık 29th, 2011at8:12 am

bence harika …

betül
Aralık 29th, 2011at8:12 am

bence harika …xd

admin cs ci
Ocak 2nd, 2012at7:44 am

bnce cok sacma

caner
Ocak 2nd, 2012at9:35 am

bok güzel hiç işime yaramdı

eren
Ocak 2nd, 2012at12:17 pm

yaa ben kitabın tümünü istiyorum yani türkçe dersinde çıkacak soruların cevaplarını istiyorum 😀

eren
Ocak 2nd, 2012at12:18 pm

yaa ben kitabın tümünü istiyorum yani türkçe dersinde çıkacak soruların cevaplarını istiyorum 😀

n çook teşekkür ederim ben bu kitabı alKitabın Özeti:
Folko ile Beyaz Yele’nin unutulmaz dostluğu…Folko, yüreği sevgiyle dolu yoksul bir balıkçı çocuğudur. Beyaz Yele, başıboş at sürüleriyle özgürce dolaşan, kimselerin ele geçiremediği, yabani, bembeyaz bir yılkı atıdır.
Folko, on iki yaşında ama bayağı becerikli bir çocuktur. O sık sık Ösebyö dede’nin sandalını alır, karış karış bildiği bataklığı dolaşırdı. O gün, bataklığın ta öbür başına gitmeye niyetliydi. Orada başıboş at sürüleri dolaşırdı.
Bir gün yine böyle bir gezintiye çıkmışken birden yanı başında bir gölge gördü. İnce boynunu uzatmış, alımlı bir tay kendisini seyrediyordu. Çocuğun yanına yaklaştı, saçlarını kokladı. Folko da parmaklarını o ipek yelenin arasına soktu. Tay ile daha yakın olmak istiyordu, ancak dönmesi gerekiyordu. “Yine geleceğim” diyerek dönüş yoluna girdi.
Bu esnada, at hırsızı iki kişinin kendilerini seyrettiğini, Folko tabii ki bilemezdi. Hırsızlar taya ve anasına doğru yaklaşıyorlardı.
Bu esnada Folko, takıldığı çamurlardan kurtulmak için ayağını çamurdan çekmeye çalışırken birden bağırışmalar ve gürültüler duymaya başladı.. heycanla geriye doğru baktı hırsızların anne atı zaptetmeye çalıştıklarını gördü. Çaresizdi. Anne kısrak, kurtulmak için her şeyi yapıyordu. Nitekim kurtuldu da. Ama kaçmayıp, geri döndü. Çünkü yavrusu da orada kalmıştı. Yavrusunım sesini duyunca bir an durakladı. Hırsızlar bu fırsatı kaçırmadılar ve hemen kemendi geçirdiler. . Artık kurtuluşu yoktu. Bir müddet sonra da anne at direnmeyi bıraktı. Bunun üzerine adamlar kemendi söküp, kısrağı
yanlarında götürdüler. Folko, bütün bunları seyretmişti. Beyaz Yele neredeydi? Hızla, beyaz Yele’nin olduğu yere koştu. Hayvan yerde inleyerek yatıyordu. Hemen yardım etmek istedi. Ancak tay çok huzursuzdu ve Folko’nun elini ısırmaya çalıştı. Anlaşılan, kendisine ve annesine yapılanlar, insanlara karşı içinde bir güvensizlik doğurmuştu. Folko, aldırış etmeden tayı bağlayan ipleri sökmeye başladı. Uzun uğraşlardan sonra sökme işi bitmişti. Tay doğruldu ve uzun uzun bakıştılar. İşte bu an, dostluk anıydı.
Folko, çok geç kalmıştı. Hızlı bir şekilde evine döndü. Anlattıklarına kimse inanmayacağı için, anlatmadı. Ama, Antonyo kendi kısraklarının da çalındığını söyleyince, onları gördüğünü anlattı. Hep beraber Beyaz Yele’nin olduğu yere gitmeye karar verdiler.
Geçtikleri yerlerde, bir yığın at vardı. Ancak, Beyaz Yele aralarında yoktu. Folko, ümitliydi. Böylece saatler geçti. Uzaktan Beyaz Yele’nin geldiğini gördüler. Yanlarına geldiğinde, hiç te beyazlığı kalmamıştı. Derisi boydan boya çamurdu. Yorgun, yaralı bir haldeydi
Beyaz Yele, kısa zamanda kendisini belli etmişti. Yüzlerce at arasından dahi, hareketleriyle seçiliyordu. Ancak, onun bu deli
ve ele avuca sığmayan hali, diğer at sahiplerini tedirgin ediyordu. Bu yüzden de onu yakalamak istiyorlardı.
Bu amaçla, bir gün Beyaz Yele’yi kıstırıp, binbir eziyetle haranın içine kadar soktular. Ancak, yine de kaçmayı başardı.
Artık, Folko’nun aklı fikri, hep Beyaz Yele’de idi. Bir gün kesin kararını verdi. Çok uzaklarda olduğunu sandığı Folko’yu görmeye gidecekti. Yola çıktığında, birazcık yol almıştı ki, önce kıpırdayan çalıların arasından fırlayan kuşu, arkasından da Beyaz Yele’yi gördü. Durmuş kendisine bakıyordu. Aynı anda, haranın patronu bütün adamlarını toplamış ve Beyaz Yele’yi yakalamak için peşine düşmüşlerdi. Beyaz Yele, yanına kadar yaklaştıkları halde, hareketsiz duruyordu. Ansızın patronun atına doğru saldırdı ve patron yere düştü. Beyaz Yele’yi elde edemeyeceğini anlamıştı. “Bırakın gitsin, kim isterse o alsın ” dedi.
Folko, “Yani ben alabilir miyim?” diye sorunca, “alabilirsin” dedi. Dünyalar Folko’nun olmuştu. O sevinçle, Beyaz Yele’yi bulmak için koşarcasına yürüdü ve onu buldu. Kemendini atıp, boynuna geçirdi. Beyaz Yele hızla koşmaya başladı. Folko, sağa sola çarpıyor, eli, kolu, dizi, kafası yaralanıyor, aldırış etmiyordu. Bir müddet sonra Beyaz Yele durdu. Karşılıklı bakıştılar. Artık kemente bile gerek kalmamıştı. Usulca çekince geliverdi. Birlikte Folko’nun evine geldiler. Atı, çimin arkasına koydu ve yem vermeye başlamıştı. Beyaz Yele kendisinindi artık. Tam da bu esnada, uzaklardan at kişnemeleri duyuldu. Beyaz Yele, önce kulaklarını dikti, sonra da hızlı bîr şekilde koşmaya başladı. Yine kaçmıştı.
Folko, çok üzülmüştü. Yavuklusunu kaybetmiş aşıklar gibiydi. Yine de ümidini kesmemişti. Haksız da değildi.
Bir akşam, bir ses duyup kapıya çkınca ve Beyaz Yele’nin gelmiş olduğunu gördüler. Bir hayli yarası vardı. Hemen yarasını sarmaya koyuldular. Görünen oydu ki, yaralı olduğu için, dost bildiği Folko’ya sığınmıştı. Folko ve kardeşleri çok sevinçliydiler.
Artık at her akşam, Folko’nun yolunu gözlüyordu. Dostlukları herkesin dilinde idi. Folko, yarası henüz iyileşmediği için ona binemiyordu. Ama, binmek ve gezmek için can atıyordu. Bir gün binmeye karar verdi. Ancak, atın üstüne atladığı an, at değişti ve silkinerek Folko’yu üstünden attı. Sonra da hızla koşarak gözden kayboldu. Vakit geldiğinde, yola koyulup, Antonyo’nun seyislik yapan arkadaşının evine geldiler. Orada Beyaz Yele’nin annesi olan kısrak vardı. Bu Fojko için tatlı bir sürpriz olmuştu. Sonra kasabaya gittiler. Her yer çok kalabalıktı, Folko ‘yu sirke götürdüler. Orada kovboylar ve atlar gösteri yapacaklardı. Folko birden heyecanlandı. Çünkü, Beyaz Yele’yi görmüştü. Gösteri bitince, at perdenin arkasından kayboldu.
Folko, “Beyaz Yele” diyerek hemen koştu. Ancak, yanıldığını söylediler. Bu at, çok benzemesine rağmen, Beyaz Yele değildi.
İki gün sonra döndüler. Folko, ümidini kesmemiş, Beyaz Yele’sini arıyordu. Bu arada haranın patronu ise, sirk sahipleri iler azgın bir atın pazarlığını yapıyordu. Belliydi ki, patron Folko’ya verdiği sözü tutmayacaktı. Antonyo bu duruma itiraz edecek oldu ama patron patrondu. Yine de, ne yapıp yapıp bu durumu Folko’ya bildirecekti. Sabaha karşı, güç bela ata bindi ve Folko’nun kulübesine geldi. Folko İse çoktan kayığa binmiş ve Beyaz Yele’yi aramaya çıkmıştı. Antonyo’da arkasından bataklığa daldı.
O sabah, Beyaz Yele başına geçeceği sürüsünü arıyordu. Adamlar da onu. Ve gördüler. Beyaz Yele’nin etrafındaki sazlıkları, otları tutuşturarak çıkmasını beklemeye başladılar. Folko’da bunu görmüştü. Beyaz Yele’yi kurtarmak İçin ileri atıldı. Her tarafının yanmasına aldırış etmeden, alevler ortasında mahsur kalmış olan Beyaz Yele’nin yanına ulaştı ve sırtına atladı. Beyaz Yele, kurtarıcısına boyun eğmişti. Çocuk atı alevlerin üzerine sürdü. Kulağına bir şeyler fısıldadı. At ok gibi fırladı. Alevler yakmasına rağmen, dışarıya çıkmışlardı.
Bütün bunları patron ve adamları da görmüştü. Önlerini kesmelerini emretti. Ama, aralarından hızla geçtiler. Kaçarak, ırmağın kenarına kadar geldiler. Bir müddet sonra Beyaz Yele, kendisini ırmağa attı.
Bu arada, patron pişman olmuş bağırıyordu: “Dön, dön atı sana verdim”
Her şey boştu. At ve Folko birbirine yapışık vaziyette, akıntıya kapılmış gidiyor, gidiyorlardı. Irmağın akıntılı suları kulağına bir ninni fısıldıyordu sanki…
Yok, yok, yok. Folko’nun bu haline, haranın seyislerinden Antonyo’da üzülüyordu. Folko ve Beya yele sonunda dönmüşlerdi .. u asi at tekrar folkonundu zaman zaman beyaz yele vahşi ve özgür hayatını gitsede Folkoyu hiç terketmedi..madım dağrousu alamadım..teşekkür derim

vcbg
Ocak 3rd, 2012at10:08 am

çoook güzel çok thank you

cemal
Ocak 4th, 2012at9:31 am

bence konudan çok sapmışlar ama daha güzel olabilirdi

sincap
Ocak 4th, 2012at10:29 am

bence gayet anlatımlı hatta bende kitabıda var ..

emirhan
Ocak 5th, 2012at5:11 am

çok güzel özeti kitabıda çok güzel

seri katil
Ocak 5th, 2012at8:28 am

ne dionuz siz be hiç gusel deildi bise anlamadım

seri katil
Ocak 5th, 2012at8:29 am

hiç bişe anlamadım ben 😀

aybike
Ocak 7th, 2012at3:59 am

ERENN sen bizim okuldansın heralde aynı durumdayı türkçee sınavında cıkıcak veede su kıtaplar: AZİM-Görmezlerin kitap okumasını sağlayan çocuk-ROBİNSON ÖLMEMELİ-BeYaz yele….

aybike
Ocak 7th, 2012at4:11 am

Bende kitabı var 🙂 okumak zor geldi özetine baktım… 😀 😀 😀

ismim bir sır
Ocak 8th, 2012at7:26 am

inşallah öğretmen çakmaz

ziyaretçi
Ocak 9th, 2012at6:59 am

kopyla yapıştı yapmışsın

Eren
Ocak 9th, 2012at8:58 am

malım ben yha çok malım herkez beni dövsün admin lütfen onayla

İbrahim atak
Ocak 11th, 2012at10:17 pm

anan zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ibo ananla sevisem

İbrahim atak
Ocak 11th, 2012at10:17 pm

malmisn salak

eylül
Ocak 12th, 2012at10:40 am

benceeee çoook saçma salk bir folko var at hastası tam bir malll

admin
Ocak 17th, 2012at7:25 am

gayet güzel anlatılmış bence bazı salaklar saçma sapan yorum yazıo amacınız ne lan sizin?????????

merve kırali
Şubat 2nd, 2012at1:27 pm

hoca yutar mı bunu ben yazdım desem 🙂

Bilemem 100 mü alcam
Şubat 20th, 2012at10:22 am

ben bunu nasıl özetlicem bilmiyorum babam bana özetle lütfen demisti hoca istemisti babamla özetlicem

reyhan
Şubat 24th, 2012at10:05 am

yaa kitabın sonunda kurtuluyomular yoksa ölüyolarmı anlamadım

Saynur Ocak
Mart 15th, 2012at4:05 pm

Kitabı ilk elime aldıımda atlarla ilgili bir içeriği olduğunu düşündüm ve atlarla ilgili olan tüm kitapları severim ama bunun içeriği biraz daınık ve karmaşık geldi zaten banada pek uygun değilmiş 9 – 12 yaş arası geç kalmışım 😉

Saynur Ocak
Mart 15th, 2012at4:06 pm

Sonsuzzluğa doğru gidiyorlar dediğine göre sence ?

Emirhan
Nisan 9th, 2012at1:45 am

Kitabı Okudum
Mükemmel bir Kitap Severek Okuyacaksınız

çağla nehir sarrafoğulları
Nisan 11th, 2012at8:40 am

allahım yarabbim yaaaaaaa hiç bir şey bulunmuyor ben kaymakam kızı olduğum için bu yayınevini yani siteyi arayacağım

SerCAN
Mayıs 5th, 2012at1:38 pm

Çok harika karısık deil aklınızı bu kıtaba verdikten sonra 🙂

ceren
Mayıs 9th, 2012at8:03 am

çok güzzel bir kitap ama sonunda beyaz yele ölüyor:(

anonim
Mayıs 14th, 2012at7:18 am

kitabı okumaya üşendim ve türkçe yazılısında çıkıcak o yüzden okudum ve bence hiç güzel değil

Anıl
Mayıs 23rd, 2012at1:08 am

Biraz daha kısa olsaydı keşke ginede teşşekkürler

buse
Eylül 11th, 2012at4:10 am

lan biraz kısaltın please 😀 burda okumak istemeyenler var sadece özet gerekiyo ben özedte girdiğimi düşünüyorum kitabın kendisini yazmışsınız 😀 🙂

havva
Eylül 16th, 2012at5:59 am

tam istediğim gibi:)

harrystyles
Ekim 3rd, 2012at6:27 am

ıgrenc bi kitap önermem iğrenç yaniofffffffffffffffffffffffffffffffffffff

layd gaga
Ekim 18th, 2012at6:59 am

very good gread

layd gaga
Ekim 18th, 2012at7:02 am

I love with mane

deniz
Şubat 13th, 2013at4:49 am

bencede iğrenççç bir ap
kit

harry styles
Şubat 27th, 2013at10:10 am

bok gibiii

ceylan
Mart 1st, 2013at7:05 am

çok güzel bir ktap hiçde iğrenç değil eğer sevmiyorsan okuma sayın harrystiyles tabi bu gerçek adınsa :

Lady GAGASIZ
Mart 4th, 2013at9:17 am

Ya hoca bu kitabı önerdi aceba ne kadardııııııır?

harrysteyles
Mart 13th, 2013at10:05 am

iğrençççççç

Emir Erbasan
Mart 13th, 2013at1:12 pm

Kötü kötü mesajlar atıcağına kendi içinde eleştirir insan. Her inasanın okuma zevki farklı. Ben kitabı okudum ve beğendim. Teşekkürler Can Yayınları.

lady gaga nın kardeşi
Mart 18th, 2013at10:31 am

Abla ne diyon sen ya ?

mertcan
Mart 19th, 2013at10:51 am

cok güzell bi kitaappp bence okuyunnn

mertcan
Mart 19th, 2013at10:52 am

cookk güzell

Mustafa Yiğit
Nisan 9th, 2013at12:58 am

Acaba Yankılanan Kayalar ve Uç minik serçeminde özetlerini yazarmısınız. ?

SLayeR
Nisan 9th, 2013at8:33 am

Çok Güzel Bi kitap herkese tavsiye Ederim…………….!

SLayeR
Nisan 9th, 2013at8:34 am

Thanks

yunus kjg
Mayıs 1st, 2013at2:10 am

ne güzel seyler anlatıo

edi güzeliş
Mayıs 2nd, 2013at11:59 am

güzel bir özet tam kitaptaki gibi yazmış birkaç yazım hatası olsa bile olsun

1d troll
Mayıs 2nd, 2013at1:06 pm

biraz sıkıyor biraz coşuyor

1d troll
Mayıs 2nd, 2013at1:07 pm

biraz sıkıyor=)

beyaz aslan
Mayıs 13th, 2013at8:55 am

güzel kitaap

ASYA
Mayıs 22nd, 2013at4:34 am

kitap okuma yarışmasına katılcam be bunu ayrıntılarını öğrenmek istiyorunm.mesela genç olan at hırsızın adı gibi

hata
Mayıs 28th, 2013at9:28 am

sonunda ölüyorlar mı yoksa ???????????????

hata
Mayıs 28th, 2013at9:29 am

sonunda ölüyorlar mı yoksa ???????????????

yaşyomu bilemedim 🙁

Ecem
Mayıs 29th, 2013at10:07 am

BİZE ÖĞRETMEN DEDİ KİTABI OKUYUN KİTAP YAZILISI YAPICAM DİYE BENDE YETİŞTİREMEDİM BURDAN OKUDUM YAZAN KİŞİYEDE BİRAZ SAYGI ELİNE SAĞLIK KİM YAZDIYSA YAZAR OLARAK DEĞİL

selin
Ekim 19th, 2013at4:30 am

bok gibi bi kitapmış iğrenç ötesi

selin
Ekim 19th, 2013at4:35 am

ecem ciddi ciddi sna katılyom çünkü bzm öğretmen de okuyun dedi bu salak kitabı .Bu internet sitesine bu kitabın özetini yazmak için bu salak kitabı okuyup kafayı iyice yedikten ve psikoloğa gittikten sonra yazması lazım .Lan okuyanın psikolojisi bozulur ya .Bi psikolog okusunda bu salak kitabı sonra anınada bırakır psikologluğu

selin
Ekim 19th, 2013at4:37 am

:))
🙂

rabia
Kasım 16th, 2013at11:57 am

bence çok güzel kitap ben rahatlıkla okudum

enes
Kasım 18th, 2013at4:31 am

berbat 🙁

m@e@l@i@s
Kasım 20th, 2013at10:53 am

süpermiş ya harika

m@e@l@i@s
Kasım 20th, 2013at10:55 am

selin
Ocak 11th, 2014at4:49 am

gzl gzl

selin
Ocak 27th, 2014at7:12 am

ck kotu ln neyini beyeniniyonuz ln bu mlın onde gıdenı ktabın X(

hilal
Şubat 6th, 2014at5:00 am

ödev içn lazımdı begendim thank you

enes
Şubat 8th, 2014at2:07 pm

kitap çok ğüzel ama ana fikir,ana düşünce karakterlerin özelliklride olssymış iyiymiş yinde sağalun

Hakan
Mayıs 13th, 2014at9:15 am

Saol 😀 🙂 😛

deneme
Mayıs 15th, 2014at1:31 pm

çok güzel

BELİEBER
Mayıs 21st, 2014at3:23 am

ACAYİP MÜKKEMMEL KİTABI OKUMADAN BURDAN BAKTIM ÖZETE ZAA

metin2
Mayıs 26th, 2014at4:10 am

metin2 oynayan varmı

Okursever
Eylül 10th, 2014at12:57 am

Selin sen anlayamazsın kitabın ne kadar güzel olduğunu kafan basmaz çünkü.

bcfx
Kasım 13th, 2014at8:06 am

dgdfgbdfghhhhhhhhhhh

Yorumunuzu bırakın