Beyit

Sözlük anlamı “ev”dir. Aynı ölçüde ve anlamca birbirine bağlı iki dizeden oluşan nazma denir. Divan edebiyatının başlıca nazım birimidir.

1-  Beyitlerle  kurulan nazım biçimleri

A- GAZEL:

B- KASİDE:

Kaside, en az 31,en çok 99 beyit olur. Beyit sayısı 31’den az olan kasideler de vardır.

Kaside 6 bölümden oluşur.

1- NESİB  ya da TEŞBİB

2-GİRİZ-GAH ya da GİRİZ

3-MEDHİYE

4-TEGAZZÜL

5- FAHRİYE

6-DUA

C- MESNEVİ

D- KIT’A

E- MÜSTEZAT

Yorumunuzu bırakın