Bin Atiye bin el-Hetefa Cerir Kimdir-Hayatı-Biyografisi-Eserleri(d. y. 650, Useyfiye, Yemame bölgesi – ö. y. 729 Yemame, Arabistan) Emeviler döneminin en büyük Arap şairlerinden biri. Yaşamı ve şiirleri, İslam öncesi Bedevi geleneğinin canlılığını yansıtır.Ustalığı, rakiplerine ya da efendilerinin düşmanlarına karşı yazdığı hakaretlerle dolu şiirlerinde yatar. Cerir, Arabistan’da, kendi kabilesi olan Kuleyb’i savunan keskin söz düellolarından sonra Irak’a gitti. Burada Vali el-Haccac’ın lütfunu kazanarak onu yücelten bazı şiirler yazdı. Şair el-Ferezdak ile tanıştı ve onunla 40 yıl sürdüğü söylenen bir şiir atışmasına girdi. Bu atışma boyunca ortaya çıkan şiirler, bir yüzyıl sonra nakaid (koşut temalar üzerine külhanbeyce atışmalar) adı altında bir araya getirildi. Cerir, valinin isteği ile Şam’daki Emevi sarayına girdi. Ama burada, başka bir nakaid ile sonuçlanan bir şiir atışmasına girdiği şair Ahtal’ı, Halife Abdülmelik’in gözünden düşürmeyi başaramadı. Abdülmelik’ten (hd 685-705) sonra gelen halifeler arasında yalnızca dindar II. Ömer (hd 717-720) Cerir’e ilgi göstermiş olmalıdır, çünkü Cerir yaşamının büyük bir bölümünü saraydan uzakta, kendi yetiştiği Yemame bölgesinde geçirdi.

Cerir’in yergilerinin ve methiyetlerinin çoğu geleneksel kaside biçiminde yazılmıştır. Çoğunda, bir aşk şiiri olan giriş bölümü, onu izleyen yolculuk izlenimleri ve bir methiyeden oluşan sonuç bölümü vardır. Ayrıca mersiyeler (ağıt), bilgece şiirler ve nükteli kısa şiirler de yazmıştır. Divan’ı 1895’te, Ferezdak’la atışmaları Nakaid adı altında 1905-09 arasında üç cilt olarak yayımlanmıştır.

Yorumunuzu bırakın