Bir Kavak ve İnsanlar ; Haldun Taner

Aşağıda yer alan çalışmada yazar Haldun Taner’in bir öyküsünün tahlili yer almaktadır. Ayrıca Hikayelerin bölümleri ve yapısı üzerinde durularak hikaye kişisel yorumlar ile analiz edilmektedir.

Öyküler (hikayeler) durum ve olay öyküsü olmak üzere ikiye ayrılır.

Olay öyküsünde, birbirini takip eden olaylar örgüsü vardır.

Durum öyküsünde ise olaylardan ziyade bir durum söz konusudur. Olay öykülerinde merak unsuru vardır, kişiler ve kahramanlar ön plandadır. Durum öyküsünde ise merak unsuru yoktur, kişiler ve kahramanlar olay öykülerindeki kadar ön planda değildir.
Haldun Taner’in “Bir Kavak ve İnsanlar adlı eseri olay öyküsüne bir örnektir. Olaylar, bir ihtiyarın öldükten sonra bir kavak ağacının altına gömülmesiyle başlar.

Hikaye serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç bölümden oluşur. Serim bölümü hikayenin giriş bölümüdür ve kısımda herhangi bir olaydan bahsedilmez. Yazar, eserinin serim bölümünde yaşlı adamın ölümünden sonra kavak ağacının altına gömülmek istemesinden, gömülmesinden sonra kavak ağacının zamanla yaşlı adama benzemesinden ve köy halkının ihtiyarın tekrar aralarına katılmasıyla oluşan sevincinden bahseder.
Olayların geliştiği bölüm düğüm bölümüdür. Hikayede düğüm bölümü, “Fakat, hangi saadet ebede kadar sürmüştür ki?” sorusuyla başlar. Çünkü ihtiyarın kavağın altına gömüldükten sonraki mutluluğu uzun sürmez. Kavağın olduğu yere fabrika kurulacağı için, kavak kesilir ve yerine bir telefon direği dikilir. Bu, bütün doğanın tadını kaçırır. Daha sonra, telefon direği yeşermeye başlar ve böylece ihtiyar tekrar sevdiklerine kavuşur. Kavak ağacının kendisine inat ettiğini düşünen fabrika sahibi, ağacı kökünden keser, yaktırır ve küllerini denize attırır.
Yazar, hikayenin sonuç bölümü olan çözüme, kavak ağacının yakılıp denize atılmasından sonra girer. Bu bölümde kavağın yakılmasından sonraki doğanın üzüntüsünden bahseder. Kuşlar, ağacı yaktığı için fabrikatörden öç almaya karar verir ve aralarından bir ibibik kuşu öç almak için gönüllü olur. Fabrikanın açılışı sırasında ibibik kuşu fabrikatörün üstünü pisletir ve bunu gören bütün davetliler fabrikatöre katıla katıla gülerler. Son olarak fabrikatör hiç bir şey olmamışçasına konuşmasına devam eder. Yazar, hikayesini kesin bir sonuca bağlamadan, okuyucuda merak uyandırarak burada bitirir.
Haldun Taner’in bu eseri dört ana unsurdan oluşmaktadır. Birincisi zaman unsurudur. “Bir Kavak ve İnsanlar”da zaman mevsimlerden oluşur. Okuduğumuz öykü ilkbaharda başlar ve yazda sona erir. Öykünün ikinci öğesi mekandır. Hikayenin geçtiği mekan deniz kıyısında doğal, güzel bir köydür. Hikayenin üçüncü unsuru ise kişilerdir. Kişiler unsurunu tip ve karakterler olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz. Karakterler, olayların gidişatına yön veren ve olayları değiştiren kişilerdir. Okuduğumuz hikayede yaşlı adam, kavak ve fabrikatör birer karakterdir. Tipler, karakterlerin ön plana çıkmasına yardım eden, bir düşünceyi temsil etmek için hikayede yer alan kişilerdir. Hikayedeki mühendisler, kuşlar, köylüler ve seyirciler tiplere örnektir. Hikayenin dördüncü unsuru da anlatıcıdır. Okuduğumuz öyküde anlatıcı üçüncü tekil kişidir. Anlatıcı; yani yazar her şeyi bilir ve görür.

SU ARITMA
Ekim 29th, 2011at10:53 pm

It?s really a nice and helpful piece of info. I?m satisfied that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

nurmelisa
Nisan 13th, 2014at4:43 am

ıts really a nice and helpful piece of info

Yorumunuzu bırakın