Birleşik Cümle

Bileşik cümle, içinde birden çok yargı bulunan cümledir.

Türkçede yazı ve konuşma dilinde bileşik cümle çok yaygındır.

Düşünce akışını kesmemek, düşündüklerinizi tek bir cümlede toplamak, anla­tım özelliği ve bütünlüğü sağlamak gibi nedenlerle bileşik cümleye gereksinme duyulur.

Bileşik cümle, temel yargıyı taşıyan bir cümle ile bu temel yargıyı türlü yönlerden bütünleyen yardımcı cümlelerden oluşur. Asıl yargıyı taşıyan cümleye temel cümle, ana yargıyı tamamlayıcı cümlelere yancümle denir.

Temel cümle bileşik cümlenin sonunda bulu­nur,

Yancümleler anlamca bir cümle değerinde olmalarına karşın anlamca temel cümleye bağlıdır-lar.

Bocalayıp duruyordu ki birden aynadaki

yancümle                       temel Cümle

görüntüsünün farkına vardı.

Yorumunuzu bırakın