Birleşik zamanlı fiiller

1-) Hikaye  birleşik  zamanı;
geçen yaz  size  de  gelmiştik(Duyulan  geçmiş  zamanın  hikayesi)
Hani  sana  kağıttan  uçak  yaptıydık(Görülen  geçmiş  zamanın  hikayesi)
Toplantı  burada  yapılacaktı(Gelecek  zaman  hikayesi)
Oku-du-(y)-du
Oku-muş-tu
Oku-yor-du
Oku-(y)-acak-tı
Oku-r-du
Oku-sa-(y)-dı
Oku-malı-(y)-dı

2-) Rivayet  birleşik  zamanı;
Git-miş-miş
Git-(i)-yor-muş        (Görülen  geçmiş  zamanın  ve  emir  kipinin  rivayet  birleşik
Git-ecek-miş        zamanı  yoktur)
Git-er-miş
Git-se(y)-miş
Git-e-(y)miş
Git-meli(y)-miş

3-) Şart  birleşik  zamanı
Başar-dı(y)-sa
Başar-mış-sa
Başar-ı-yor-a
Başar-acak-sa
Başar-ır-sa

Dilek  kipinin  şart  birleşik  zamanı  genellikle  kullanılmaz.Seyrek  olarak  gereklilik  kipinin  şartı  kullanılır.
Başar-malı-(y)-sa

Yorumunuzu bırakın