Bitişik Yazılan Kelimeler

1-Birleşen iki kelimeden anlam kaymasına uğrayanlar. Hanımeli (bir bitki), kadıngöbeği (bir tatlı), devetabanı (bir bitki), aslanağzı (bir çiçek) vb.

2-Birleşik kelimelerin bir kısmında sesli harf düşmesi meydana gelmiş olanlar. Pazartesi (pazar ertesi), kaynana (kayın ana), niçin (ne için), Kadıköy (kadı köyü)vb.

3-Pekiştirilmiş sıfatlar. Sapsarı, sipsivri, dümdüz, şipşak, bembeyaz, basbayağı.

4-Yapı bakımından tam olarak birleşmiş, birleşik kelime halini almış bazı kelime ve deyimler. Zıpçıktı, çıtkırıldım, dedikodu, gecekondu, külbastı, vb.

5-Farsça’dan alınan (hâne) kelimesi ile yapılan birleşik kelimeler. Kahvehâne, çayhâne, yatakhâne, muayenehâne.

6-Dilimizde bulunan bazı kelimeler, etmek, eylemek, olmak yardımcı fiilleri ile birleşirken ses fazlalaşması (kelimeler yabancıdır, asıllarına benzer duruma gelirler) meydana gelir. Affetmek, halletmek, hissetmek, hissolunmak, hallolmak, vb.

7-Dilimize yabancı dillerden girmiş, bugün çok kullandığımız bazı kelimeler etmek, eylemek, olmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ikinci hecedeki sesli harflerini düşürürler (asılları gibi olurlar). Emir-emretmek, nakil-nakletmek, şükür-şükretmek, sabır-sabretmek vb.

8-(a-e-ı-i-u-ü) ekleri kullanılarak yapılmış birleşik fiiller. Uyuyakalmak, bakakalmak, yapabilmek, yazıvermek, öleyazmak, gelivermek, düşeyazmak vb.

9-İki veya daha çok kelimeden meydana gelmiş Türkçe yer adları (il,şehir,köy). Çanakkale, Eskişehir, Pınarbaşı.

10-İki veya daha çok kelimeden meydana gelmiş mahalle ve semt adları. Çengelköy, Beşiktaş, Yenimahalle, Sarıyer, Kocamustafapaşa,, Valideçeşme, Ayşekadın, Tayakadın, vb.

11-Dağ, tepe, akar su, göl, deniz adları. Uludağ, Kızıldeniz, Karasu, Acıgöl, Aksu.

Yorumunuzu bırakın